16 september 2012

CDA kiest voor 300plus variant Rotterdamse Baan

Maandagavond 10 september heeft het CDA in de commissie Openbaar Gebied de keuze voor de voorkeursvariant 300plus voor de Rotterdamse Baan ondersteund. In deze variant is de tunnelmond aan de zijde van de Vlietzone 300 meter richting Ypenburg opgeschoven waardoor er minder overlast ontstaat voor de Vlietzone.  Een substantieel deel van het verkeer dat Den Haag binnenkomt kan straks onder Voorburg door worden geleid. Na instemming door de gemeenteraad op 25 september zal deze variant dienen als uitgangspunt voor het opstellen van de MER en de bestemmingsplannen.

De aansluiting van de Laan van Hoornwijck op het tracé zorgt voor minder verkeersoverlast in de omgeving. Ook het knooppunt Maanweg/A12 zal minder worden belast. Het fietspad, genaamd Trekfietstracé, kan op maaiveld worden ingepast. Wel is het CDA teleurgesteld dat de verkeersproblematiek voor de bewoners van  Voorburg-West nauwelijks door de Rotterdamse Baan wordt beïnvloed. In de commissie is er dan ook bij het college van burgemeester en wethouders op aangedrongen om dit nader te onderzoeken. Verder zal het CDA de inrichting van de groene Vlietzone nauwlettend blijven volgen.

Raadslid Hetty van Enk: “Het CDA is tevreden met de toezegging van de wethouder dat alle aanbevelingen van de milieu effect rapportage zullen worden opgevolgd. Bewaakt zal worden dat de milieuaspecten aan de zijde van de Vlietzone maximaal zullen voldoen aan de door de gemeenteraad aangenomen moties. Wij zullen kritisch blijven volgen of de kwaliteit van de oplossing aan deze eisen voldoet.”

CDA-commissielid Jaap Geluk heeft er bij het college van burgemeester en wethouders op aangedrongen tijdig een onderzoek te laten doen naar de funderingen van de huizen langs het tracé. Ter hoogte van de Klein Arentsburghstraat hoek Overburgkade loopt de tunnel onder huizen door. Hij verwees voor het treffen van maatregelen naar de Noord Zuidlijn in Amsterdam, waar voorafgaande aan de bouw funderingsversterkingen zijn uitgevoerd. Tot op heden zijn daar nauwelijks problemen geconstateerd, zo vertelde Paul Jansen, projectdirecteur van de gemeente Den Haag, en ook betrokken bij de Noord Zuidlijn als projectmanager boortunnels.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.