05 januari 2015

CDA-leden trakteren ouderen op oliebollen

'Het is een mooie traditie,' aldus fractievoorzitter Juliette Bouw, 'en uit de reacties blijkt dat er vaak al naar uit wordt gekeken. Het is leuk om te zien hoezeer de oliebol gewaardeerd wordt. Ook is het voor ons een extra moment om naar de mensen te luisteren, wat hen bezighoudt en waar ze zich zorgen over maken. Over het algemeen zijn de bewoners heel tevreden met de zorg, maar ze vragen zich natuurlijk wel af of dat allemaal zo blijft.'

Secretaris Atze Dijkstra organiseert al jaren de oliebollenactie namens de lokale CDA-afdeling en is weer tevreden. 'Allereerst natuurlijk dank aan bakker Wesseling uit Leidschendam, die elk jaar voor ons zo’n 1000 oliebollen bakt om uit te delen. Het is een typische CDA-actie waarmee we laten zien dat we tussen de mensen staan. We geven hiermee een blijk van waardering aan onze oudere inwoners en aan het hardwerkende personeel dat hen met liefde verzorgt.'

De CDA-leden leveren graag een financiële bijdrage om de ouderen blij te maken met een oliebol. Het zijn ook CDA-leden die de oliebollen bezorgen en uitdelen, zoals fractievoorzitter Juliette Bouw met dochter en Maarten Jansen, kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in maart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.