23 januari 2020

CDA LV vraagt vuurwerkverbod in de hele gemeente

CDA Leidschendam-Voorburg vraagt om vuurwerkverbod in de hele gemeente.

 

Wonen en leven in Leidschendam-Voorburg moet voor alle inwoners en hun huisdieren ook rond de jaarwisseling aangenaam zijn. Het CDA pleit voor een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk in de dagen voor en na oud en nieuw. Het CDA zal daarom pleiten voor een verbod op het afsteken en verkopen van vuurwerk in onze gemeente. Wel vraagt het CDA het college van B&W om een gezamenlijk feest met oud en nieuw te organiseren waar jong en oud kan genieten van een mooie, door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow.

Actie tegen hinder, geweld en gevaar

De afgelopen jaren zijn de risico’s en hinder voor de omgeving, verwondingen, geluidshinder en gehoorschade, brand en vervuiling door fijnstof en kruit- en metaalresten duidelijk toegenomen. Dat moet ophouden.                                                                                        

Ook de maatschappelijke kosten voor inzet van politie, brandweer en ambulance die elke jaar weer op volle sterkte moeten uitrukken en daarbij steeds vaker geweld tegen het eigen personeel moeten ervaren, drukken onevenredig zwaar op de gemeenschap en op onze hulpdiensten. Dat wil het CDA met deze maatregelen indammen

Nee tegen vuurwerk

Het CDA stelt daarom de vraag of de vuurwerktraditie opweegt tegen de bezwaren en de lasten die het veroorzaakt. Het antwoord daarop is: nee. Recente berichtgeving en rapportages in media en door hulpdiensten bevestigen een beeld waar niemand in Leidschendam-Voorburg gelukkig van wordt.

Het CDA voert deze week een peiling uit onder de inwoners van Leidschendam-Voorburg om het  draagvlak voor een verbod onderbouwen. Het CDA roept de inwoners ook op om via de mail hun mening over een vuurwerkverbod in onze gemeente te geven.

 

Voor meer informatie:

Gijs Dupont

Fractievoorzitter CDA-Leidschendam-Voorburg                                                          

Instagram: @gijsdupont                                                                                           

Facebook: https://facebook.com/dupontgijs/                                                                           

Twitter: @gijsdupont                                                                                                        

Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/gijsdupont

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.