10 juni 2013

CDA op bezoek bij MKB in Stompwijk

Het bestuur van MKB LV Stompwijk sprak daar haar zorg uit over de infrastructuur in en rondom Stompwijk. 'Goede bereikbaarheid is voor bedrijven enorm belangrijk. Met name de slechte staat van de Stompwijkse weg vormt voor de ondernemers een struikelblok,' volgens voorzitter Ursula van der Voort. 'En ook het alternatief, de aanleg van de rondweg, is nog niet gereed.'

De CDA-fractie erkent de hoge prioriteit van deze projecten. 'De rondweg zal voor veel bedrijven een verbetering betekenen. Tegelijkertijd biedt de rondweg ook de kans om de reconstructie van de Stompwijkse weg structureel aan te pakken. Door de aanleg van de rondweg zal er immers minder verkeer van deze kwetsbare weg gebruik gaan maken. Voor sommige bedrijven, gelegen langs de Stompwijkse weg, zal een passende herlocatie gevonden moeten worden. Voldoende reden om aan te dringen op voortgang van deze beide projecten,' aldus CDA-raadslid Yvonne van Boheemen.

Daarnaast werd gesproken over de stijgende jeugdwerkloosheid binnen de gemeente en de animo van bedrijven om jeugd op te leiden. Bovendien stelden leden van het MKB het aanbestedingsbeleid  aan de orde. De nieuwe Aanbestedingswet biedt mogelijkheden om lokale ondernemers meer kansen te bieden om opdrachten van de gemeente te krijgen. 'Dit zijn belangrijke zaken die aandacht verdienen en wij gaan daarmee aan de slag in ons gemeentelijke CDA-verkiezingsprogramma,' meent Yvonne van Boheemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.