15 oktober 2020

CDA pleit voor afvalbrengstation binnen de gemeentegrenzen

Een gemeente met ruim 75.000 inwoners verdient een voorziening voor grofvuil, zonder daar een
half uur voor te moeten rijden. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om grof vuil op te slaan tot
men het komt ophalen.


Dit was een extra element die het CDA tijdens de commissievergadering over het onderzoek naar de
nieuwe huisvesting van de dienst stadsbeheer naar voren bracht. Wethouder Rouwendal heeft
toegezegd de vestiging van een afvalbrengstation in onze gemeente mee te nemen in het onderzoek
naar nieuwe huisvesting van de dienst stadsbeheer.

‘Maar dat kan nog wel enkele jaren duren’, volgens CDA-raadslid Hendriks. ‘Daarom hebben we aangedrongen
om op korte termijn op een tijdelijke locatie een voorziening te treffen waar onze inwoners terecht kunnen
met hun grofvuil’. Het CDA verwacht dat met een afvalbrengstation in de nabijheid ook het probleem met
de illegale afvaldump afneemt.

Het biedt bovendien mogelijkheden om, bijvoorbeeld met concepten zoals ‘afval loont’ (waarbij het inleveren
van afval wordt gekoppeld aan een kleine bijdrage of subsidie voor sportverenigingen) te experimenteren.
In 2018 is de milieustraat van AVALEX in de Havenstraat gesloten vanwege de herontwikkeling van
Klein Plaspoel Polder. Vanaf dat moment zijn bewoners van Leidschendam-Voorburg aangewezen op
de milieustraat in Rijswijk of Wassenaar. Wel kan men op afspraak het grofvuil laten ophalen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.