06 oktober 2020

CDA slaat een brug naar de toekomst

Bereikbaar zijn en bereikbaar blijven is een essentiële randvoorwaarde voor een leefbare gemeente. Dit geldt des te meer voor onze dorpscentra met daarin winkels en horeca. Daar moet je niet allen kunnen wonen maar daar moet je ook lopend, met de fiets of bus of de auto kunnen komen. Zo vormt de oude kern van Leidschendam al jaren een knelpunt, zowel qua parkeren als doorstroom van het verkeer en dat geldt ook voor de bestaande bruggen in onze gemeente. Het gesprek daarover heeft een dominante positie gekend in het politieke en maatschappelijke debat. Het aanleggen van een extra oeververbinding biedt een oplossing en een verlichting van veel zorgen en dagelijkse irritatie bij veel van onze inwoners.

CDA-raadslid Ron van Duffelen: “Het CDA is voorstander van slimme oplossingen en maatwerk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 koos de partij voor een aanpak met een juiste balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Goede aanvullende verkeersmaatregelen naast de extra brug helpen daarbij.”

De plannen voor een nieuwe brug hebben de laatste jaren tot levendige debatten en sterke stellingnames geleid. Dat heeft mede aanleiding gegeven om aanvullende onderzoeken te doen en argumenten met extra aandacht te beschouwen. Het CDA heeft deze gehoord en meegewogen in haar oordeel. Leidschendam-Voorburg bouwt aan en investeert in haar toekomst. Niet alleen met een nieuwe brug maar ook door het bouwen van huizen. Ook deze bewoners hebben recht op een bereikbare gemeente. Daar komt de bouwopdracht bovenop voor tienduizenden woningen, onder andere in de Binckhorst en in de provincie Zuid-Holland, met de daarbij horende extra verkeersstromen en de toeloop naar de Mall of the Netherlands. Het CDA vraagt daarom ook om een actualisering van het verkeers- en vervoersplan.

Het CDA-verkiezingsprogramma is duidelijk: “Onze gemeente moet goed bereikbaar blijven met de fiets, het openbaar vervoer en de auto, maar dreigt dicht te slibben….. Er (moet) een extra oeververbinding over de Vliet nabij Klein Plaspoelpolder (komen). De bestaande infrastructuur moet zo goed mogelijk worden gebruikt. In het coalitieakkoord van juni 2018 staat onder andere dat er verder wordt gewerkt aan een voor de verkeersmobiliteit door “slimme verkeerssystemen, verkeersmaatregelen en een oeververbinding”. Het CDA is blij dat aan deze verkiezingsbelofte door wethouder Bouw nu gestand is gedaan.

Het CDA staat voor een sterke samenleving waar mensen de kans krijgen een hechte gemeenschap te vormen. Het gaat om leefbare dorpskernen in Stompwijk, Voorburg én Leidschendam en daar past bereikbaarheid en ontsluiting van onze gemeente via een extra brug bij.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.