16 mei 2022

CDA stelt vragen over Sijtwendetunnel nav sluiting Ketheltunnel

De verkeerschaos naar aanleiding van de afsluiting van de Ketheltunnel door twee zieke medewerkers op maandag 16 mei, is aanleiding voor de CDA-fractie om te vragen of dergelijke ernstige situaties zich ook kunnen voordoen bij onze Sijtwendetunnel.

“Uiteraard staat veiligheid voorop, maar het baart ons zorgen dat door twee zieke medewerkers de infrastructuur zomaar wordt afgesloten met een verkeersinfarct tot gevolg. Zo’n situatie willen we in onze gemeente voorkomen. Recent nog hebben we door ongelukken gemerkt wat de impact is als de Sijtwendetunnel tijdelijk niet toegankelijk is” legt CDA-raadslid Muller uit, “dat willen we in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen of er ten minste goed op zijn voorbereid. Wat als er straks weer een coronagolf komt, kan de gemeente dan via de N14 zomaar een dag onbereikbaar zijn? Wij willen weten of er een plan is om in zo’n situatie de toegankelijkheid van onze gemeente te regelen zonder dat dit tot een verkeersinfarct leidt”.

Bereikbaarheid is een belangrijk thema voor CDA Leidschendam-Voorburg. De komende jaren wil de partij inzetten op een beter bereikbare gemeente, zowel per auto, fiets als middels betere OV-verbindingen. De overlast van de tunnels moet voor inwoners, ondernemers en hulpdiensten zoveel mogelijk worden beperkt. Daarnaast ziet het CDA graag dat er pro-actief wordt gekeken naar innovatieve manieren om de doorstroom te bevorderen, overlast te beperken en voorbereid te zijn op calamiteiten en situaties zoals bij de Ketheltunnel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.