05 juli 2022

CDA tegen herhuisvesting Raad in Leidschendam

De gemeenteraad heeft in grote meerderheid ingestemd met het vertrek van de gemeenteraad uit Voorburg. Het pand Huize Swaensteijn, de mooie historische plek waar de gemeenteraad, eerst van Voorburg en nu van Leidschendam-Voorburg, zetelt, voldoet niet (meer) aan de eisen van de tijd en daarom is er gekozen voor verhuizing.

Het CDA betreurt dat. Met de keuze voor verhuizing naar Leidschendam verdwijnt weer, en nu definitief, een deel van het gemeentebestuur uit de historische kern van Voorburg. “In de ogen van het CDA laat de gemeente zo een leeg gat achter en verdwijnt de symbolische verbondenheid met deze kern en dit deel van de gemeente Leidschendam-Voorburg”, aldus CDA-raadslid Diederik Visser. Ook zijn er zorgen bij het CDA over de mogelijkheden voor het behoud en een volgende functie van het pand. Zo zou het jammer zijn dat deze als trouwlocatie kan komen te vervallen. CDA-raadslid Diederik Visser: “Het centrum van Voorburg vertegenwoordigt een hoge archeologische en historische waarde waar de verbondenheid van het gemeentebestuur aan Swaensteijn nu nog maar voor enkele jaren een bijzonder onderdeel van is.”

Het CDA is het eens met het nut en de noodzaak van een degelijke en duurzame, functionele en bereikbare raadzaal en de investering die nodig is, maar vindt dat dat ook en om diverse redenen, in Voorburg had moeten gebeuren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.