27 april 2011

CDA: vasthouden aan norm 30 % sociale woningbouw

De CDA-fractie maakt zich volgens fractievoorzitter Juliette Bouw zorgen of onze gemeente de doelstelling van 30% sociale woningbouw bij nieuwe woningbouw-projecten in de toekomst kan blijven waarmaken.

Bij de bespreking van het nieuwe grondprijsbeleid werd duidelijk dat de gemeente niet langer vaste lage grondprijzen voor sociale woningbouw zal hanteren, maar dat wordt  overgegaan naar een marktconforme grondprijs. Zo wordt ongeoorloofde staatssteun voorkomen. Nadeel van deze methode is dat de gemeenteraad telkens per project zal moeten bekijken of er subsidies voor sociale woningbouw kunnen worden gegeven.

Een andere mogelijkheid om toch woningbouwcorporaties te helpen om sociale woningbouw te realiseren is het oprichten van een vereveningsfonds, waaraan marktpartijen financieel een bijdrage leveren. De vorming van dat fonds is niet meegenomen bij het nieuwe grondbeleid maar zal pas aan de orde komen aan het einde van het jaar bij de herijking van de gemeentelijke structuurvisie. Omdat het CDA wil dat de norm van 30% sociale woningbouw in onze gemeente blijft bestaan zal het CDA het vormen van een vereveningsfonds steunen. Daarnaast zal het CDA extra alert zijn of bij de plannen voor nieuwe woningbouw voldoende mogelijkheden blijven om sociale woningbouw te realiseren.

Raadsflits

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.