21 augustus 2011

CDA verkent samenwerking buurgemeentes

Op een centrale locatie, met een prachtig uitzicht op het groene deel van drie gemeentes, vond onlangs een bijeenkomst plaats van de gemeenteraadsfracties,wethouders en de afdelingsvoorzitters van het CDA uit Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. Naast een hernieuwde kennismaking, was de bijeenkomst vooral gericht op het bespreken van onderwerpen waar alle drie gemeentes mee te maken hebben, zoals de Rijnlandroute, de bezuinigingen en het geplande samengaan van de drie sociale diensten tot één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Door samenwerking kunnen kosten lager worden of kan kwaliteit van dienstverlening beter worden. Voor het CDA is samenwerking met de buurgemeentes niet een opmaat tot een fusie van de drie gemeentes.

Tijdens de zomerperiode, wanneer er geen raadsvergaderingen plaatsvinden, was dit een uitstekend moment om elkaar te treffen. Steeds vaker worden er samenwerkingsverbanden op tal van onderwerpen tussen gemeentes gesloten. Het is daarom van belang om als gemeenteraadsfracties van die gemeentes goed op de hoogte te zijn van de diverse standpunten in de verschillende buurgemeentes. De drie fractievoorzitters, Juliette Bouw CDA-Leidschendam-Voorburg, Meindert Stolk CDA-Wassenaar en Herman Scholten CDA- Voorschoten sloten de avond af met belofte dat met deze bijeenkomst een eerste stap is gezet naar een goede samenwerking en kennisuitwisseling tussen de drie CDA-fracties. Fractievoorzitter Juliette Bouw kijkt uit naar de regionale agenda die de gemeente Leidschendam-Voorburg dit najaar zal presenteren waarin de belangrijkste thema’s voor verdere samenwerking in de regio zullen worden bepaald.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.