23 oktober 2011

CDA: Volledige acceptatie van homoseksualiteit op de werkvloer

Het CDA vraagt aandacht voor de positie van homoseksuelen op hun werk. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt namelijk dat 30% van de groep homoseksuelen om verschillende redenen niet “uit de kast” durft te komen op het werk. Het CDA heeft vragen gesteld aan het College van burgemeester en wethouders.

“Alle mensen zijn gelijkwaardig,’ zegt Hans Geurts, lid voor het CDA van de Commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gemeenteraad. Wanneer mensen niet zichzelf kunnen zijn, bijvoorbeeld op het werk is dat een maatschappelijk probleem”.
De gemeente Leidschendam-Voorburg krijgt volgend jaar 20.000 euro van het ministerie van OCW voor homo-emancipatie. “Het CDA wil graag van de verantwoordelijke wethouder meer informatie over de besteding van dit geld en wil over de besteding van dit geld spreken”. Voor 1 februari 2012 moet de gemeente een plan gereed hebben voor de besteding van deze subsidie.  “Zo zijn we benieuwd of de gemeente van plan is om dit geld ook voor acceptatie van homoseksualiteit op de werkvloer aan te wenden” .
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt (CDA) verhoogt in 2012 het budget voor homo-emancipatie. Het ministerie zet zich actief in voor de uitbreiding van het aantal gemeenten met homovriendelijk beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.