22 april 2012

CDA-voorstel voor ondernemers krijgt steun van college B&W

CDA-fractievoorzitter Juliette Bouw is tevreden dat de gemeente voortaan bij overlast van werkzaamheden in de openbare ruimte meer rekening zal houden met onevenredige nadelen voor ondernemers.

Tijdens het vragenuur van de Commissie Algemene Zaken van afgelopen week legde zij het idee voor om bij werkzaamheden in de openbare ruimte vooraf rekening te houden met de mogelijke negatieve gevolgen voor ondernemers en daarbij vooraf te toetsen of er gevolgen zijn voor de te betalen precariobelasting. De precariobelasting is een belasting die betaald moet worden als een stuk grond van de gemeente gebruikt wordt om iets boven te hangen of iets in te zetten.

Ondernemers hebben vaak last van bouwwerkzaamheden, de aanleg van wegen en werk aan de riolering. Dit risico is geheel voor rekening van ondernemers. Waar geen rekening mee wordt gehouden, is dat door het opbreken van stoepen het onredelijk kan zijn om de precariobelasting te heffen.
CDA-fractievoorzitter Juliette Bouw gaf aan dat de gemeente voortaan voor de aanvang van werkzaamheden moet nadenken over eventuele gevolgen voor de heffing van precariobelasting. “Laat de gemeente vooraf bepalen welke bedrijven tijdelijk geen precariobelasting hoeven betalen. Zo voorkom je dat heffingen moeten worden aangepast en er allerlei discussies ontstaan wie er achteraf al dan niet in aanmerking komen voor minder belasting “.
De verantwoordelijke wethouder gaf aan dat hij het een goede suggestie vond en dat het college van burgemeester en wethouders voortaan per project vooraf zal kijken of een hardheidsclausule voor het niet opleggen van precariobelasting van toepassing kan zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.