31 augustus 2011

CDA vraagt om informatie aanpak verzakking van de Stompwijkse weg

Het CDA gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen heeft aan de verantwoordelijke wethouder Peter van Ostaijen gevraagd om informatie over de aanpak van de verzakking van de Stompwijkse weg. De wethouder heeft toegezegd om dit onderwerp in de eerstkomende commissievergadering Openbaar Gebied van 4 oktober te bespreken.

Sinds 21 april dit jaar is er een stuk van ongeveer 50 meter verzakt aan de Stompwijkse weg. Sindsdien is één rijbaan van de Stompwijkseweg over een afstand van ongeveer vijftig meter gesloten voor vrachtwagens, grondtransporten en landbouwverkeer, zwaarder dan 3.500 kg.  Met name ondernemers ondervinden veel hinder van deze afsluiting omdat zij en hun toeleveranciers geen gebruik kunnen maken van deze verbinding met Leidschendam. Als gevolg van de afsluiting moeten de vrachtwagens  nu twee keer door Stompwijk rijden i.p.v. één keer. Dit leidt tot onveilige situaties voor fietsers en voetgangers en zorgt zo ook voor extra verkeersdrukte in het dorp. Het CDA begrijpt de risico’s van het verzakken van de dijk en dat het achterliggende land onder water kan lopen, maar vraagt ook om een spoedige oplossing.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.