03 maart 2015

CDA: Wethouder aan de slag in De Zijde!

Dat communicatie niet de sterkste kant was van het vorige college van burgemeester en wethouders in Leidschendam-Voorburg werd tijdens de bijeenkomst over de moskee in Leidschendam met de fractievoorzitters en de omwonenden weer eens pijnlijk duidelijk.

Het college van GBLV, D66 en VVD heeft sinds de laatste bewonersbijeenkomst in september 2014 volgens de inwoners van De Zijde slecht gecommuniceerd en niet planmatig gewerkt aan onder andere een oplossing voor de verkeersproblematiek in de wijk De Zijde. Ook bleek tijdens de bewonersbijeenkomst dat inwoners uit de wijk geen enkel vertrouwen meer hebben in burgemeester Hans van der Sluijs op dit dossier. Het CDA roept daarom het nieuwe college, in het bijzonder wethouder Kist (GroenLinks), verantwoordelijk voor verkeer en vervoer en groen, op om dit dossier voortvarend op te pakken. Het CDA heeft het nieuwe college een aantal vragen gesteld. De CDA-fractie wil de laatste stand van zaken krijgen op alle punten uit de motie over de moskee. Onder meer over de wijze waarop het verkeersonderzoek is opgepakt en hoe gecommuniceerd is met alle partijen.

Tijdens de bewonersavond bleek dat de verkeers- en parkeerproblematiek van zowel de moskee als van ziekenhuis Anthoniushove problemen en gevaarlijke situaties veroorzaken. 'Waarom komen de ambtenaren niet gewoon kijken in onze wijk in plaats van achter hun bureau oplossingen te bedenken,' aldus een van de aanwezigen. 'De inwoners van de wijken rond de moskee en het ziekenhuis hebben na vijf maanden recht op duidelijkheid. Zowel over het verkeersonderzoek als over de andere punten van de motie die door alle politieke partijen is gesteund,' aldus CDA-fractievoorzitter Juliette Bouw.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.