29 april 2013

CDA wil toegankelijke trams behouden

“Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het ophogen van tramhaltes in onze gemeente, zodat een gelijkvloerse opstap mogelijk is met de nieuwe Randstadrailvoertuigen. Een goede zaak. Want ook mensen met een lichamelijke beperking of mensen die slecht ter been zijn, kunnen op die manier reizen met het openbaar vervoer”, aldus CDA-fractielid Jaap Geluk.

De HTM heeft echter bericht dat vanaf 13 juli de Randstadrail-voertuigen slechts tot aan het ziekenhuis MCH Antoniushove rijden. Richting de wijk Prinsenhof rijden dan alleen nog de rode tramtoestellen van de lijnen 6 en 19 door. Maar deze rode trams hebben een hoge opstap. Dat betekent voor mensen die slecht ter been zijn, dat zij op deze route geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer. Bovendien zijn de recent gedane investeringen, om de haltes richting Prinsenhof aan te passen, daarmee voor niks geweest. Het CDA vindt dat hiermee de klok wordt teruggedraaid en heeft daarom vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gesteld. Doel is om door overleg binnen Haaglanden te bereiken dat deze maatregel wordt tegengehouden.
CDA-fractielid Jaap Geluk: "Het CDA komt op voor mensen die slecht ter been zijn en afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Er is niet voor niets geïnvesteerd in de aanpassing van de tramhaltes om gelijkvloers te kunnen instappen. Dat kan zomaar niet ongedaan worden gemaakt." Het CDA vraagt van het College, dit te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.