19 juni 2011

CDA zet zich in voor sociaal vangnet

Afgelopen weken is er in de gemeente veel discussie geweest over de voorgenomen bezuinigingen. Het CDA steunt de bezuinigingen op hoofdlijnen, ze zijn nodig voor gezonde gemeentefinanciën op langere termijn. “Geld dat je niet hebt, kun je nu eenmaal niet uitgeven”, aldus fractievoorzitter Juliette Bouw. Tegelijkertijd pleit het CDA voor het behouden van een aantal bestaande regelingen, voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum.
Door de verlaging van de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, zullen mensen rond het sociale minimum sneller in de problemen komen”, zegt CDA-raadslid Maarten Jansen. “Het CDA wil daarom dat het Sociaal Fonds voldoende geld krijgt.” Het Sociaal Fonds is het laatste vangnet voor mensen in financiële nood die noodzakelijke uitgaven moeten doen. Jansen: ”De voorgestelde korting op het Sociaal Fonds moet daarom niet doorgaan.” 
Daarnaast is er voor mensen met een inkomen rondom het sociale minimum de Ooievaarspas. Met deze pas is het voor mensen met een laag inkomen mogelijk om met korting te kunnen deelnemen aan sport, cultuur en recreatie. De contributies van verenigingen zullen door het wegvallen van subsidies waarschijnlijk gaan stijgen. Daarom wil het CDA dat het College onderzoekt of de inkomensgrens om voor de Ooievaarspas in aanmerking te komen, op 130% van het sociale minimum kan blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.