04 oktober 2021

Een bibliotheek voor iedereen met vestigingen in Stompwijk, Leidschendam en Voorburg

Het CDA ziet de wens om onze drie kernen te voorzien van een plek een bibliotheek, waar naast boeken ook gesprekken, ontmoetingen, scholing, cultuur en verdieping mogelijk zijn, naderbij komen. 

Het CDA heeft dan ook voorkeur, naast de bestaande vestiging in Stompwijk, voor een verbeterde vestiging bij het Julianaplein in Voorburg voor de korte termijn en voor een vestiging op het fluitpolderplein 12 in Leidschendam. Die laatste plek heeft naar de mening van het CDA een toegevoegde waarde voor de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de bibliotheek met name omdat daarmee ook een stevige rol mogelijk is voor de sociaal-maatschappelijke versterking van Leidschendam-noord.

 

Dankzij de uitgebreide consultatie met inwoners en betrokken partijen ligt er een blauwdruk voor een volgende stap met een duidelijke binding tussen bibliotheek, lezers, gebruikers enandere (maatschappelijke) partners. De Bieb als huiskamer, maatschappelijke partner, moderne voorziening met mogelijkheden voor samenwerking met onze omroepen bijvoorbeeld en aantrekkelijk niet alleen voor vaste leners maar ook voor elke belangstellende en voor jongeren.

 

Wel houdt het CDA aandacht voor de kosten van het gehele project. De investering in Leidschendam evenals de ontwikkeling van de plannen voor een (eventueel nieuwe) locatie Voorburg zijn pittig. De afweging voor het CDA liggen niet alleen bij de ‘willen’ kant maar ook bij de ‘kan het’ kantvan de plannen voor de bibliotheek. Belangrijk: De inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk verdienen een goed functionerende bibliotheek die voldoet aan de eisen van de moderne lezer en gebruiker. Uiteindelijk gaat de bibliotheek namelijk over de mensen die er komen om te lenen of te lezen, om er samen gebruiker van te zijn. De ontwikkeling van een nieuw stenen bibliotheek mag de ontwikkeling van een moderne, complete, hedendaagse en bijdetijdse bibliotheek niet in de weg staan.

 

 

Voor meer informatie:

Diederik Visser,                                                                                                                        

CDA-fractie gemeente Leidschendam-Voorburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.