29 september 2021

Eenzaamheid bestrijd je sámen!

Ruim een halfjaar geleden drong de ernst van de situatie in deze gemeente tot ons door: in een GGD-enquête geeft ruim 45% van onze inwoners aan eenzaam te zijn. Alarmerend. Op basis van het CDA-onderzoek ‘in een zorgzame samenleving sta je nooit alleen’ en een motie die om een concreet actieprogramma vraagt kon het gemeentelijk eenzaamheidsbeleid worden afgeduwd. In handen van onze eigen wethouder Juliëtte Bouw. Dat schept vertrouwen.

Ruim een halfjaar geleden drong de ernst van de situatie in deze gemeente tot ons door: in
een GGD-enquête geeft ruim 45% van onze inwoners aan eenzaam te zijn. Alarmerend. "

 


Inventariserende rapporten zijn er inmiddels genoeg. Aan de slag! Met achterover in je stoel hangen kom je niet veel verder. Ieder aan de slag, ieder naar eigen mogelijkheden. Vele duizenden vrijwilligers: van wijkverenigingen tot straatapps, van ouderenbonden tot scoutingclubs, sportverenigingen, naaikransen en crea-clubs samen aan de slag. Maar ook individueel: heb lief, geef aandacht, loop elkaar niet voorbij. Sla een arm om iemands schouder. Wie goed doet, goed ontmoet.
Ook zelf aan de slag! De mogelijkheden liggen voor het oprapen: een vriendelijk woord, een groet, een praatje. In de eigen buurt, de eigen straat en de wijk. Rond de Koningkerk en in Bovenveen zijn we ook aan de slag gegaan. Gebundelde krachten van buurtorganisaties in ‘Bovenveen Samen’: Fenomeen Bovenveen, Middin, WOEJ, de tuinvereniging Nicolaas Beets en kerk & buurt. Met veel inzet proberen de wijk tot elkaar te brengen, met of zonder COVID.

De mogelijkheden liggen voor het oprapen: een vriendelijk woord, een groet, een praatje."


Kerst met het bouwen van een stal, het ronddelen van lichtjes en muziek op Midvliet; uitdelen van oliebollen, breien van een Paasboom, ronddelen van maaltijden voor hen die de aandacht kunnen gebruiken, distributie van biologische groenten, een zomerterras. De deelnemende partijen aan Bovenveen Samen zorgden daarnaast tijdens burendag op vier plaatsen voor activiteiten in de wijk, met zangers, weggeven en verkopen van ‘second life’ producten, inzamelen van houdbare producten. Elk contactmoment is waardevol en telt in de strijd tegen eenzaamheid. Blijven dromen.

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen tot het vestigen van een diaconaal centrum ‘Bij Bosshardt’ in de Koningkerk. Een huiskamer voor de buurt gecombineerd met activiteiten in de tuin. Het is inspirerend om samen met het Leger des Heils te bouwen aan een ‘plek van verbinding’, voor en door vrijwilligers, met oog voor elkaar. We denken de besluitvorming dit jaar af te ronden en volgend jaar te starten.

Als team win je de wedstrijd"

Het gaat niet om het vele, grootse of geniale. Alleen samen win je een wedstrijd. Samen aan de slag voor een warme zorgzame gemeente, samen tegen eenzaamheid. En iedereen kan eraan deelnemen. Vanuit het christendemocratisch gedachtengoed van het CDA kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk juist het burgerinitiatief is om eenzaamheid te bestrijden.
Dank aan alle vrijwilligers in clubs en verenigingen, dank aan eenieder met een luisterend oor en aandacht voor anderen. Het CDA ondersteunt dit soort initiatieven vanuit de kern van haar overtuiging. Politiek, financieel, bestuurlijk of gewoon door een handje te helpen. Het

CDA: je kunt erop rekenen!

Jan Hendriks

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.