29 januari 2012

Geen afslag in natuurgebied Leidschendammerhout

Het CDA is verheugd dat afgelopen week is besloten om definitief af te zien van de A4-afslag Leidschendam- Noord, via het natuurgebied Leidschendammerhout aan de noordkant van Leidschendam. “De Leidschendammerhout is voor iedereen een prachtig openbaar toegankelijk natuurgebied en dat moet zo blijven,” aldus CDA- commissielid Jaap Geluk. Deze afrit is niet meer nodig dankzij nieuwe maatregelen. 

Afgelopen week zijn in de commissie Openbaar Gebied de meerjarenplannen besproken voor de verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in de regio. Het uiteindelijk doel van deze plannen is dat de reistijd van alle weggebruikers in de regio wordt verkort. Het plan voorziet onder meer in een verbreding van de A4 vanaf Leidschendam tot Rijswijk en het maken van meer op- en afritten zoals de Sijtwenderoute N14. Het CDA is blij dat door dit voorstel een serieuze poging gedaan wordt om de doorstroming in de regio te bevorderen.
Het CDA steunt ook het verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders aan het Stadsgewest Haaglanden voor een zorgvuldige inpassing van de nieuwe wegen. Onlangs heeft een onderzoek uitgewezen dat de geluidsoverlast, die door het verkeer op de kruisingen in de N14 wordt veroorzaakt, alleen met overkappingen effectief zijn te bestrijden. CDA commissielid Jaap Geluk heeft het college daarom gevraagd af te spreken om bij het ongelijkvloers maken van de kruisingen in de N14 deze kruisingen tevens te overkappen: “Het is een prima kans om overlast ongedaan te maken en zo weer rust te brengen voor de bewoners”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.