08 december 2020

Geen verdere aantasting leefomgeving en erfgoed t.b.v. grote OV-projecten in Voorburg West

CDA op de bres voor Voorburg West

De discussie over de openbaar vervoerverbindingen vanuit het Central Innovation District en De Binckhorst gaf voldoende aanleiding voor een bezoek aan Voorburg West. Naast de alles doorsnijdende foeilelijke Utrechtse Baan hebben we een leefomgeving weten te ontwikkelen waar we toch wel trots op mogen zijn: Opa’s veldje, de scouting, het stations/evenementenplein en aansluitend ons internationaal bekend culturele erfgoed (park Hofwijck). Moet hier nieuw openbaar vervoer doorheen? Reden genoeg om de CDA-fracties in de gemeente en de provinciale staten in stelling te brengen.

Aftasten van mogelijkheden

Laten we wel zijn, alleen al de aanwezigheid van de Utrechtse Baan veroorzaakt gezondheidsrisico’s, lawaai en trillingen. Moet er dan nog meer bij? Het Nationaal Groeifonds van Wopke en Wiebes biedt wellicht uitkomst, een ‘Huygenstunnel’ als mooi voorbeeld van Hollands vernuft.

Aansluitend op het gedachtengoed van voormalig CDA-wethouder Beimers zouden we onderzoek willen doen naar mogelijkheden om de nadelige effecten van de Utrechtse Baan en het spoor weg te nemen. Mega-claims voor suggesties als ondertunneling of een overkapt weggedeelte lijken, volgens alle specialisten, op dit moment een ‘brug te ver’. Helaas!

Echter, een onderzoek naar mogelijkheden geven we daarmee niet gelijk op. Want… wat zou het mooi zijn om de beroemde tuin van Huijgens terug te krijgen, een park voor de nieuwe inwoners van de Binckhorst (en voor Voorburgers) aan te leggen en ook nog ruimte te hebben voor extra woningbouw boven op die ‘Huygenstunnel’!

Op initiatief van het CDA, gesteund door andere partijen, is het college inmiddels wel gevraagd te onderzoeken of vanuit diverse beschikbare fondsen (zoals het nationaal groeifonds) een substantiële bijdrage kan worden geleverd aan de investeringen die nodig zijn om de nieuwe lightrail of tramverbinding volledig ondergronds aan te leggen. De haalbaarheid hiervan wordt hoog ingeschat en deze kans moeten we ter wille van Voorburg West zeker willen benutten. En als we dan toch aan het ‘boren’ zijn…

Er is een grens van wat mogelijk is

Daarnaast is, mede door het CDA, een motie ingebracht die het college opdracht geeft om Opa’s veldje, de scouting en park Hofwijck ongewijzigd intact te laten. De Statenfractie van het CDA heeft inmiddels op hetzelfde punt actie genomen door vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Immers, de provincie is medeverantwoordelijk voor de instandhouding van het cultureel erfgoed en park Hofwijck is daar uiteraard een van de kroonjuwelen van. Voor het CDA is het helder: verdere aantasting van de prachtige voorzieningen in Voorburg ter wille van een OV-verbinding is een ‘no go area’.  

Er is ook goed nieuws

De Haagse Asfaltcentrale wordt – mede op aandringen van het CDA – niet voorzien van een hogere schoorsteen, met alle milieuconsequenties van dien voor Voorburg (geuroverlast, luchtvervuiling). Den Haag kwam zelfs tot het inzicht dat een asfaltcentrale en een betoncentrale niet in een woon/leefomgeving thuishoren. Een prima besluit om deze bedrijven te sluiten in de Binckhorst.

We blijven waakzaam

Toch is het CDA er niet gerust op. Nog niet zo lang geleden stond er plotseling een windmolen in de achtertuin van Leidschendam-Voorburg. We beseffen ons terdege dat het verwerkingsproces van asfalt water nodig heeft en dat dit in de Vliet voorhanden is. Het zal toch niet zo zijn dat deze bedrijven voor de bewoners van De Binckhorst te vervuilend zijn, maar niet voor die van Leidschendam-Voorburg? Dat de landgoederen rondom een van de oudste trekvaarten met ‘roots’ in de Romeinse tijd (de Vliet) verder worden aangetast?

We zijn alert op deze ontwikkeling en stelden hier inmiddels vragen over. In dat verband lijkt de tweede Maasvlakte een veel betere locatie.

Wij blijven graag waakzaam op deze en soortgelijke onderwerpen. Wilt u ons helpen? Graag. Wij staan altijd open voor uw signalen.

Jan Hendriks

Raadslid CDA.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.