08 mei 2019

Geen woningbouw zonder bereikbaarheid

PERSBERICHT

 

CDA: geen woningbouw zonder mobiliteit

Dinsdagavond spreekt de gemeenteraad over de plannen van de regionale vervoersautoriteit. Overal worden extra woningen gebouwd. Wat het CDA betreft kan deze groei alleen in samenhang met bereikbaarheid en duurzaamheid: niet meer woningen zonder mobiliteit.

De gemeente heeft een nieuwe woningvisie in voorbereiding. “Wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid moet je in samenhang zien,” zegt raadslid Fred Duijn. “Extra woningbouw trekt de leefbaarheid scheef als niet ook gelijk iets gedaan wordt aan mobiliteit.” Het CDA vindt dat bereikbaarheid integraal moet worden aangepakt. “Wat helpt verbreding van de A4 als je vervolgens in je eigen gemeente in de file staat?”

Regionale samenwerking

De wijdere omgeving van Leidschendam-Voorburg is aantrekkelijk en om dat te behouden voor volgende generaties is het noodzakelijk dat de gemeente regionaal samenwerkt. Verbeteringen in bereikbaarheid, vernieuwing van de economie en de energietransitie los je niet alleen op. Fred Duijn: “Sinds 2015 is er Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Het is goed dat er nauw samengewerkt wordt op mobiliteit. De bestaande vervoerscapaciteit wordt daardoor beter benut.”

Kwalijke luchtkwaliteit

Leidschendam-Voorburg ligt dicht tegen snelwegen aan. Het CDA wil dat regionaal meer inzet komt op een betere luchtkwaliteit. Op initiatief van het CDA heeft het College gevraagd om verlaging van de maximum snelheid naar 80 km/uur. Het is een kleine stap. Meer is mogelijk bijvoorbeeld door te investeren in doorstroom op kruisingen, slimmere verkeerssystemen, modern openbaar vervoer en voldoende fietspaden. De MRDH heeft daarin een belangrijke rol te vervullen.

Meer geld nodig

De regio mist investeringsruimte om toekomstige groei aan te kunnen. Fred Duijn: “De MRDH moet veel meer in actie komen; het heeft extra geld nodig van het Rijk. Het College moet deze inzet steunen anders slibt ons deel van Randstad dicht.” Het CDA roept daartoe op met een motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.