22 april 2022

Jongerendebat toont belang van betrokkenheid jongeren in politiek

Een gezonde samenleving start bij goed burgerschap, iets waar de christendemocratie positief tegenover staat. We mogen verwachten dat we dienstbaar zijn aan elkaar en voor het geheel, dat we zorgen voor de zwakkeren onder ons en dat we met respect met elkaar omgaan. We hoeven elkaar in de samenleving niet allemaal even leuk te vinden, maar de norm in de samenleving moet toch zijn dat respect centraal staat. In de politiek is dat ook belangrijk. We moeten inzetten dat we discussiëren op de inhoud en niet op persoon. Dat we overtuigen niet door het hardst te schreeuwen maar onze inhoud het sterkst neer te zetten. En dat, merken we, lukt niet altijd in de politiek. 

Juist daarom was ik blij om te zien dat debatteren over de inhoud toch nog wordt geleerd. Ik had de eer om bij het jongerendebat van de gemeente aanwezig te zijn. Tijdens het debat gingen teams van verschillende scholen met elkaar in debat over thema’s die spelen in de gemeente: van asielzoekersopvang, wat toevallig twee dagen eerder in de commissievergadering werd besproken, tot onderwerpen als mobiliteit en wonen. Daar zag ik dat de jongeren het goed wisten te doen met de inhoud. In een tijd waarin ik me persoonlijk soms druk maak over de toekomst van ons publieke debat, was het juist hoopgevend om de inhoudelijke discussie te zien. Als de toekomstige burgers op deze manier weten om te gaan met de inhoud, de inhoud laten leiden, aangevuld met sterke stijlvormen om mensen mee te nemen, dat is er zeker hoop voor het toekomst van het publieke debat. 

Net zo als mijn andere (jongeren) collega’s had ook ik het voorrecht om iets over de gemeentepolitiek te vertellen aan de aanwezige jongeren. Wat me heel erg opviel was dat de partijen allemaal aangeven dat jongeren meer ruimte moeten krijgen voor participatie. Er was haast een oproep om contact op nemen, ook vanuit mij, als ze iets wilde delen of ideeën hadden. Wat voor mij en mijn grote hoop op invoering van een jongerenraad, natuurlijk een heel positief signaal was. Ik hoop dat de ambitie van de jongeren om mee te doen en hun mening te geven, en die van de partijen om jongeren serieus te nemen en structureel ruimte te bieden om mee te doen, de komende 4 jaar bewaarheid wordt. Zowel CDA Leidschendam-Voorburg als ikzelf zullen daar absoluut op inzetten. 

Overigens is het goed om te benoemen dat participatie van jongeren alleen niet voldoende is. Meer participatie, een dienstbare overheid gericht op de wensen van burgers en werkend om haar maatschappelijke plicht niet volgend maar leidend te vervullen is nodig. Een jongerenraad is maar één voorbeeld van de invulling hiervan. CDA Leidschendam-Voorburg heeft in haar partijprogramma natuurlijk ook nog veel meer suggesties om dit te bewerkstelligen, zoals wijkpanels en een right to challenge. Op dat laatste gebied is de afgelopen jaren al veel gebeurd, dankzij oud-daadslid Jan Hendriks. 

Het vertrouwen in de toekomst is bij mij verder versterkt door de prestatie van alle jongeren donderdagavond, moet nu worden omgezet in een versterkt vertrouwen van inwoners naar elkaar toe, en uiteindelijk naar meer vertrouwen in de overheid en politiek. De weg is lang, maar donderdag werd een ding voor mij zeker, het kán. Dat is voor mij nóg meer reden om daar de komende jaren keihard aan verder te werken.

 

Het Jongerendebat vond donderdag 21 april 2022 plaats. Commissielid Jorrit Koster was namens CDA Leidschendam-Voorburg aanwezig en schreef deze blog over de debatavond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.