13 oktober 2013

Juliette Bouw lijsttrekker voor CDA-Leidschendam-Voorburg

Juliette heeft ruime ervaring in de lokale politiek. Eerst vier jaar als gemeenteraadslid en de afgelopen raadsperiode als gemeenteraadslid en fractievoorzitter. 'Het is fijn het vertrouwen van de leden en het bestuur te krijgen voor de nieuwe klus van vier jaar,' aldus Juliette Bouw. 'Wij zijn al sinds deze zomer bezig onze visie en speerpunten vast te leggen in het nieuwe verkiezingsprogramma 2014-2018. Daarbij hebben we goed geluisterd naar inwoners, organisaties en ondernemers uit onze stad. Belangrijk is dat inwoners de komende jaren geen stijging krijgen van de lokale kosten en belastingen. Bovendien vindt het CDA het essentieel dat er de komende jaren ruimte wordt gegeven aan de lokale economie. Dat is goed voor de werkgelegenheid.' Het CDA wil dat iedereen, jong en oud, mee moet kunnen doen; als het kan op eigen kracht of anders met hulp uit hun omgeving of van de gemeente.

Met haar fractie wil Juliette Bouw een bijdrage leveren aan een betrokken samenleving. De CDA-kandidaten weten wat de inwoners belangrijk vinden en waar zij zich zorgen over maken. 'Het is mooi te zien hoe veel inwoners, ieder op hun eigen wijze, een bijdrage leveren aan die gemeente. We streven naar een gemeente die voor ons, onze kinderen en onze ouders de gemeente is waar we als CDA trots op zijn.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.