01 mei 2011

Koninklijke Onderscheidingen

Op 29 april j.l. kreeg Peter van Ostaijen in Huize Swaensteijn een Koninklijke Onderscheiding voor zijn ruim 16-jarig lidmaatschap van de gemeenteraad, eerst die van Leidschendam en na de fusie van Leidschendam-Voorburg.

Ook CDA lid Geert-Jan Snijders, die jarenlang leiding gaf aan het Corbulo College in Voorburg, werd onderscheiden.
Op de zonnige en feestelijke vrijdagochtend benadrukte burgemeester van der Sluijs dat de steun van het thuisfront van  gemeenteraadsleden, en ook van alle andere gedecoreerden, altijd onmisbaar is om de zware klus, die vaak naast andere verplichtingen moet worden gedaan, succesvol te kunnen doen. Het CDA Leidschendam-Voorburg is blij dat de enorme inzet van Peter van Ostaijen in de afgelopen 16 jaar op deze wijze met een lintje is onderstreept.

Geert Jan Snijders etaleerde zijn school, eerst de Vlietschool, en later het Corbulo College geheten, met bijzondere en aansprekende projecten. Zoals het door hem ontwikkelde ‘Streetwatch Project’  , waarbij studenten van het Corbulo College in het winkelcentrum KJ plein dagelijks in de pauzes als Streetwatch hun medestudenten aanspreken op hun gedrag. En er waren veel andere bijzondere projecten waar hij de initiator van was.
Het is goed dat maatschappelijke betrokkenheid op deze manier jaarlijks extra in het zonnetje wordt gezet.

Voor de bijna 60 leden die aanwezig waren op de Algemene Ledenvergadering van 18 april j.l. hoef ik natuurlijk geen verslag te doen van deze bijeenkomst. Maar diegenen die er deze avond niet bij konden zijn wil ik graag nog meegeven dat op deze vergadering een levendige discussie heeft plaatsgevonden over de toekomst van het CDA in de landelijke politiek, maar ook over belangrijke keuzen die in onze gemeente moeten worden gemaakt. Het bestuur is vast voornemens om de volgende ALV weer alle gelegenheid te geven aan alle leden van onze afdeling om mee te praten over belangrijke onderwerpen. Zodra de datum bekend is zullen wij U informeren.

Jan Veringa,
Bestuursvoorzitter CDA afdeling Leidschendam-Voorburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.