08 januari 2012

Leiderschap en opdrachten voor 2012

Vandaag las ik via de CDA nieuwsbrief de persoonlijke verklaring van Maxime Verhagen over het politiek leiderschap van het CDA. Een moeilijk besluit, schrijft hij zelf. Dat begrijp ik goed. Als je je vele jaren 7x24 uur per week inspant  voor het CDA en voor het land, is het niet gemakkelijk dat niet die inzet, maar het beeld dat in de media van je gevormd is, de doorslag moet geven bij de keuze om al dan niet kandidaat te zijn voor het leiderschap van de partij waarmee je al zo lang verbonden bent. Dat het belang van het CDA voor Maxime de doorslag heeft gegeven verdient veel respect. Ook dat is leiderschap! Ik denk dat zeer veel, zo niet alle leden van onze afdeling dit respect delen.
En Maxime verdient het dat dit door de afdeling waar hij zelf deel van uit maakt wordt uitgesproken. Wij wensen hem veel sterkte in de zware taak die hij als minister en vice premier op zich genomen heeft.
En ook ons allemaal wacht een zware taak. Naast de opdracht die we hebben in ons  persoonlijk leven zijn we lid van het CDA geworden omdat we menen dat we als burgers van Nederland  ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor het reilen en zeilen van onze samenleving. Daarin wacht ons dit jaar een dubbele taak. We moeten en we zullen onszelf als CDA hernemen en de christen-democratische koers uitzetten voor de komende decennia. En daarnaast zullen we, de actieve politici onder ons, maar ook alle leden die samen de partij vormen, de goede dingen moeten doen in de economisch zware tijden die ons wachten.En de goede dingen doen betekent meestal nu juist niet de gemakkelijke, populaire of modieuze besluiten nemen.  Op onze vertegenwoordigers in de lokale en landelijke politiek rust de plicht om besluiten te nemen op basis van compassie, met medeburgers, met toekomstige generaties, met de aarde. Maar ook besluiten die  ons land economisch gezond maken, mensen uitdagen en toerusten om mee te doen,  die creativiteit  en talentontwikkeling stimuleren. En op de leden van onze politieke vereniging rust de verantwoordelijkheid om mee te denken, de gekozen koers uit te leggen aan andere burgers, en ook besluiten te accepteren die persoonlijke offers vragen.Dus voor ons allen grote uitdagingen voor 2012.Ik herinner u graag aan de Nieuwjaarsreceptie van de afdeling Leidschendam-Voorburg op vrijdag 13 januari a.s. vanaf 17.30 uur, waarop wij deze voornemens en wederzijdse goede wensen nog eens kunnen bevestigen. Ik zie U graag op dat tijdstip in kringloopwinkel Het Goed, De Star 9 te Leidschendam.
Met hartelijke Nieuwjaarsgroet,
Jan Veringa,Bestuursvoorzitter CDA afdeling Leidschendam-Voorburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.