27 september 2021

Maandag 27 September: thema-avond verkiezingsprogramma

Maandagavond 27 september vond een thema-avond voor leden plaats over het verkiezingsprogramma van het CDA Leidschendam-Voorburg voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Een groep betrokken CDA leden verzamelde zich in de aula van De Waterlelie om mee te denken over het conceptprogramma.

Onder leiding van Arjan van de programmacommissie gingen we met elkaar in gesprek over de verschillende thema’s die spelen in de gemeente. Iedereen kreeg de gelegenheid om te vertellen wat zij of hij van een bepaald thema vindt. Ook was er uitgebreid ruimte om ideeën te delen en kon iedereen voorstellen doen voor verbeteringen of toevoegingen in het programma.

De leden zagen een duidelijk CDA geluid in het programma. Het CDA is er voor alle mensen en gelooft dat wij samen, met elkaar, de problemen kunnen oplossen die spelen in onze gemeente. Dit bleek ook uit het conceptprogramma. Het programma heeft veel oog voor de situatie van gezinnen, en over hoe het CDA kan bijdragen om zowel jong en oud actief te betrekken in onze samenleving. Daarnaast is er ook veel aandacht voor burgerinspraak. Het CDA Leidschendam-Voorburg vindt het belangrijk dat mensen actief kunnen meepraten over de beslissingen die hun raken. Dit kan bijvoorbeeld via het burgerinitiatief, maar het CDA wil meer voorstellen doen om mensen actief te betrekken bij belangrijke thema’s in de gemeente. De gemeente moet open, eerlijk en betrouwbaar zijn tegenover haar inwoners.

Ook bereikbaarheid en veiligheid zijn thema’s die het CDA aan het hart gaan. Tijdens de bijeenkomst werden er verschillende concrete voorstellen besproken om de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg te verbeteren en de verkeersproblemen rondom Mall of the Netherlands te verbeteren. Daarnaast werd er ook gesproken over wonen, de energietransitie en duurzaamheid. In al deze thema’s moeten grote stappen gemaakt worden en tegelijkertijd is het belangrijk dat niet alles van bovenaf wordt opgelegd, maar dat iedereen kan meedenken en gehoord wordt.

De sfeer van de avond was buitengewoon goed en optimistisch. Iedereen kwam aan het woord en luisterde naar elkaar. De tijd vloog voorbij. De programmacommissie heeft veel gehad aan de constructieve feedback van de CDA-leden en gaat daarmee aan de slag om het conceptprogramma verder uit te werken. De leden hebben ook nog de mogelijkheid om schriftelijk input te leveren. Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 oktober zal het verkiezingsprogramma worden definitief worden vastgesteld. Ook dan hebben de leden nog de mogelijkheid om via amendementen wijzigingen aan te brengen. Want het programma voor de komende jaren bepalen we samen en alle stemmen worden gehoord.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.