27 januari 2012

Ooievaarspas blijft in 2012 beschikbaar

Het CDA is tevreden dat de Ooievaarspas in 2012 beschikbaar blijft voor een grote groep inwoners uit onze gemeente. Samen met andere partijen heeft het CDA vorig jaar tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota met de plannen voor 2012, benadrukt dat mensen met een laag inkomen moeten worden ontzien bij de bezuinigingen. Dat kan door o.a. het behoud van de financiële ondersteuning uit het Sociaal Fonds en het gebruik van de Ooievaarspas. 
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de gemeenteraad het CDA-voorstel aangenomen om de mogelijkheden tot behoud van de Ooievaarspas voor de inkomensgroep tot 130% van het sociaal minimum te onderzoeken.
Met de Ooievaarspas kunnen mensen met een laag inkomen met een speciale korting deelnemen aan sport, cultuur en recreatie. Omdat , als gevolg van de bezuinigingen, de contributies van de verenigingen kunnen gaan stijgen pleitte het CDA ervoor dat de grens om een Ooievaarspas te kunnen gebruiken, op 130% van het bijstandsniveau moest blijven liggen. Voor 2012 kan de bestaande groep van gebruikers hiervan nog gebruik blijven maken en het CDA is daar tevreden over. “Mensen met een laag inkomen moeten niet dubbel gepakt worden”, aldus CDA-raadslid Maarten Jansen. Enerzijds worden ze gekort doordat de Bijzondere Bijstand verlaagd wordt en hulpverlening verdwijnt, anderzijds doordat ze meer moeten gaan betalen voor zaken op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.