23 januari 2020

Ouderensoos blijft

 

CDA: ouderensoos blijft. Zorg voor kwetsbare ouderen blijft aandacht vragen.

 

Vandaag werd bekend dat wethouder Rouwendaal en WoeJ de subsidie voor de ouderensoos voor dit jaar hebben zeker gesteld. Het CDA is voorlopig tevreden met dit mooie eerste resultaat. Maar er moet meer gedaan worden.

Zorg voor kwetsbare ouderen

“Kwetsbare Ouderen moeten kunnen blijven deelnemen aan het sociale leven. Zeker als ze kwetsbaar zijn. Door actief deel te nemen blijf je gezonder en gelukkiger en voorkom je isolement en eenzaamheid,” Aldus Stijn Strous, raadslid van het CDA. “Ik ben blij dat onze opmerkingen in de commissievergadering de wethouder en WoeJ weer bij elkaar heeft gebracht.”  Het is een eerste stap. Het CDA zal dit jaar verder pleiten voor duidelijk afspraken aan de subsidietafels die voor continuïteit voor de ouderensoos moet zorgen. “daar is deze subsidietafel ook precies voor bedoeld, aldus Strous.”

Goede afspraken voor noodzakelijke zorg en bestrijding eenzaamheid

“Aan het geld hoeft het niet te liggen’, aldus Strous. In totaal gaat het om ruim 3 miljoen dat beschikbaar is voor deze subsidies. Met alle andere subsidies ontvangt Woej 2 miljoen aan subsidie van onze gemeente. Dat geld heeft nog niet allemaal een bestemming’, aldus Strous. ‘En met een beetje goede wil en daadkracht van de wethouder en WoeJ kan er ook voor de komende jaren een goede oplossing gevonden’. Het CDA ziet de stap van vandaag als een eerste van de vele stappen die we binnen de gemeente kunnen zetten om eenzaamheid en vereenzaming onder ouderen te bestrijden. Het CDA blijft zich inzetten voor betere voorzieningen voor iedereen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk

 

Voor meer informatie:

Stijn Strous, Raadslid CDA Leidschendam-Voorburg 

06-31663988

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.