03 april 2011

Partijcongres stap naar herstel van vertrouwen.

Het was een lange zit, het congres van het CDA op 2 april. Van half tien in de ochtend tot ongeveer half zes 's avonds. Maar het was de moeite waard, ondanks het prachtige zomerweer waar andere Nederlanders van genoten. Ik ontmoette ook veel bekenden uit onze afdeling, het was een soort thuiswedstrijd in Scheveningen, maar voor degenen die niet konden komen hier een persoonlijke impressie.
Het politiek gedeelte van het congres begon met de behandeling van 19 resoluties, die door afdelingen of groepen van CDA leden waren ingediend. Ook zo kunt U dus invloed uitoefenen op de besluiten in Den Haag. De resoluties gingen deels over de toekomst van het CDA en de partijorganisatie, maar ook over politiek maatschappelijke vraagstukken zoals gezin en fiscaliteit, het besturen van pensioenfondsen, en de bezuinigingen op het onderwijs aan kinderen die extra zorg nodig hebben (passend onderwijs). Bijvoorbeeld dit laatste onderwerp is iets waarvan ik in de campagne merkte dat veel burgers er moeite mee hadden. De resolutie, die met grote steun werd aangenomen, roept de fractie en regering op om de bezuinigingen op passend onderwijs minder snel in te voeren. Toch goed dat via een partijcongres signalen uit de samenleving gegeven kunnen worden.

De middag begon met deelsessies over de organisatie van de partij,  de inhoud van ons politiek handelen en de partijcultuur. In de deelsessie waar ik deel nam, over de organisatie, was er een grote meerderheid voor het stellen van een maximum van acht jaren aan de zittingsperiode van een partijleider. In een van onze huiskamersessies was dit ook de conclusie.
Daarna de speeches, o.a. van Sybrand en Maxime. En het afscheid van Jan Peter Balkenende. Staande ovaties voor Jan Peter. Per saldo heeft hij bijzonder veel voor het CDA en het land betekend!
In de speeches gelukkig ook de erkenning dat we de afgelopen periode in de hitte van de strijd soms te weinig wederzijds respect hebben getoond. En dat we dat anders gaan doen.

Het slot van het congres, de verkiezing van Ruth Peetoom tot partijvoorzitter, heeft U ongetwijfeld al vele keren herhaald zien worden in de media.
Ik hoop dat we met dit congres een nieuwe start maken.
Tot ziens op de Algemene Ledenvergadering van 18 april in de Koningskerk!
Jan Veringa, bestuursvoorzitter CDA afdeling Leidschendam-Voorburg
NB. Het kan zij dat U wilt reageren op dit weblog, of dat U ideeën wilt aandragen die van belang zijn voor het CDA.  U kunt reageren op het volgende e-mail adres: cdavoorzitter.afdelinglv@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.