22 januari 2012

Problemen fietsenstalling door succes Randstadrail

Veel forensen maken gebruik van de Randstadrail en komen op de fiets naar het station. Hierdoor staan op werkdagen tientallen fietsen in en buiten de fietsenstallingen van de stations in Leidschendam-Voorburg. “Het CDA krijgt veel klachten van gebruikers dat zij hun fiets niet fatsoenlijk kunnen stallen bij de stations omdat er niet genoeg ruimte is,” aldus CDA-gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen. Deze grote hoeveelheid fietsen zorgt ook voor een verrommeling van het straatbeeld. Bekend effect hiervan is dat daardoor ook het gevoel van onveiligheid toeneemt.  
Op dinsdag 17 januari j.l. heeft CDA gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen daarom aan de verantwoordelijke wethouder Peter van Ostaijen gevraagd,  om een einde te maken aan de rondslingerende fietsen bij de Randstadrail stations in onze gemeente.
Wethouder Van Ostaijen erkende het stallingprobleem en gaf aan dat er steeds meer reizigers met de fiets naar de Randstadrail gaan. Vorig jaar zijn al extra zogenaamde “fietsnietjes” geplaatst en nu is er alweer een tekort. Tot tevredenheid van het CDA gaf de wethouder aan dat hij in gesprek is met Stadsgewest Haaglanden, om te komen tot een uitbreiding van de fietsenstallingen. De CDA-fractie zal de voortgang nauwlettend volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.