10 februari 2014

Raadsflits

De Zijde: behoud groene karakter door maatwerk -

In de wijk de Zijde vinden momenteel grote werkzaamheden plaats omdat riool, water- en gasleidingen worden vervangen. Vervanging van de ruim 40 jaar oude leidingen is noodzakelijk voor het hebben van duurzaam betrouwbare nutsvoorzieningen voor de 8000 bewoners van deze wijk.

In de Patrijslaan zijn sleuven gegraven om de asbestcementleidingen zorgvuldig tussen de bestaande boomwortels te verwijderen. Dit biedt de mogelijkheid om de bomen zoveel mogelijk te ontzien en nieuwe leidingen aan te leggen. Het CDA hecht veel waarde aan het groene karakter van de wijk. CDA is tevreden dat de wethouder per straat gaat kijken naar de mogelijkheden en met bewoners spreekt om te komen tot maatwerk.

Het CDA heeft veel waardering voor de groep actieve bewoners die met de wethouder in gesprek zijn gegaan en de hulp hebben ingeroepen van een bomenexpert Jorn Copijn. Inmiddels zijn er diverse gesprekken met de wethouder en ambtenaren gevoerd en is veel informatie uitgewisseld. Dit geeft volgens het CDA een goede basis om de gesprekken verder per straat te voeren en maatwerk te leveren om zoveel mogelijk de bomen te behouden. De wethouder kan nu tijd nemen om tot een zorgvuldige uitvoering per straat te komen.

Avalex: op weg naar goedkopere afvalinzameling -

CDA waardeert de inspanningen van de werkgroep Avalex. De werkgroep heeft een second opinion laten uitvoeren naar de toekomstige structuur van Avalex en een vergadering met alle deelnemende gemeentes in de gemeenschappelijke regeling georganiseerd.

Het CDA hecht veel waarde aan het gelijk optrekken van de zeven gemeentes om te komen tot een gezamenlijke afvalinzameling met als doel dat het voor alle inwoners goedkoper wordt. Zoals het nu wordt voorgesteld, kan dit al het geval zijn vanaf 1 januari 2015. CDA is verheugd met deze ambitieuze planning.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.