21 september 2014

Raadsflits 16 september 2014

Een raadsvergadering op Prinsjesdag
Op de derde dinsdag van september een raadsvergadering blijft een bijzonder moment. De Troonrede 2014 uitgesproken door de Koning. In de Troonrede van 2013 werd het woord participatiemaatschappij gebruikt. Dit woord kom je tegenwoordig overal tegen. Veel inwoners van Leidschendam-Voorburg participeerden al voordat dit woord werd gebruikt. Zoals de vele vrijwilligers bij sportverenigingen of mantelzorgers bijvoorbeeld. Dit geeft aan dat u betrokken bent.

De Zijde
Die betrokkenheid hebben we de afgelopen weken ook gezien bij de inwoners van De Zijde. Zij kijken actief naar oplossingen om te anticiperen op de mogelijke parkeeroverlast en gevaarlijke verkeerssituatie rondom de nieuwe locatie van de moskee in hun wijk. De gemeente moet nog wennen aan de nieuwe rol in de participatiemaatschappij. Dus niet afwachten als gemeente maar actief optrekken met alle betrokken partijen. Nu en in de toekomst.

Jeugdzorg onder druk
Vanaf 2015 gaat de gemeente de jeugdzorg uitvoeren, samen met andere gemeenten. De Rijksoverheid geeft echt veel minder geld hiervoor dan nodig is. Collegepartijen Gemeentebelangen, VVD en D66 willen dat tekort verhalen op ouderen en mensen met een beperking die langdurige zorg nodig hebben. En op mensen die werkloos zijn of werken in de sociale werkvoorziening. Dat is niet waar het CDA voor kiest: wij vinden dat kwetsbare mensen in onze samenleving altijd de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben. In de vorige raadsperiode heeft de gemeente daarvoor geld gereserveerd. Het CDA vindt dat we deze middelen moeten aanbreken, mocht dat nodig zijn. Nu en in de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.