26 februari 2019

Raadsflits 19 februari 2019

Burgerinitiatieven en -participatie.

Voor het CDA zijn dit toegevoegde waarden voor onze gemeente. In de Raad deden inwoners en ondernemers een mooi aanbod bij het debat over de inrichting Damcentrum en de detailhandel en horecavisie. 

Een veilige gemeente.

Dat blijft voor het CDA een belangrijke zorg. Het aantal inbraken daalt. Hoe minder hoe beter. Samenwerking met onze Buurtpreventieteams helpt daarbij. Het CDA pleit voor meer bewustwording over verkeersveiligheid rond scholen. Scholen en politie en ouders hebben hier een taak in. Ook vraagt het CDA om meer deurspionnen. Een mooie aanvulling op de preventieactiviteiten voor onze ouderen.

Winkelcentra.

De detailhandel- en horecavisie schetst de mogelijkheden van onze lokale winkelcentra. Het CDA ziet ook graag dat de jongeren en ouderen bij de uitwerking van de visie worden betrokken. Iedereen moet zich welkom voelen en gezellig kunnen recreëren, shoppen en winkelen in goed toegankelijke winkelcentra. Een mooie uitdaging voor onze ondernemers.

Begrijpelijke en snelle dienstverlening.

Heb je een WMO-voorziening nodig dan wil je als burgers snel weten of je daar gebruik van kan maken en die liefst ook zo snel mogelijk ontvangen. Bij voorkeur in begrijpelijke taal. De rekenkamer gaf goede aanbevelingen. Het CDA pleit voor verdere stroomlijning van de intake zodat inwoners nog sneller geholpen kunnen worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.