22 juni 2019

raadsflits 19 juni 2019

Open vizier voor oplossingen in Damcentrum

Een nieuwe brug en selectieve doorgang; het CDA steunt de wens van het College om deze beide hoofdsporen verder te verkennen en uit te werken. Vraag is wat kan en mag van onder meer de Provincie en het Openbaar Ministerie. Het CDA ziet dit graag allemaal verder zorgvuldig in kaart gebracht opdat er een goede afweging kan komen over wat mogelijk en wenselijk is. Het gaat om belangrijke investeringen in een tijd dat de gemeentefinanciën worden geplaagd door tekorten op de jeugdzorg. Het CDA wil het Damcentrum beter bereikbaar maken en in de wijken eromheen de erfontsluiting verbeteren. Raadslid Fred Duijn zei daarover: “Laten we er de vaart in houden. In het belang van alle inwoners in heel Leidschendam-Voorburg,”

Wordt u gevolgd?

Door ‘wifi-tracking’ worden bezoekers aan het Huygenskwartier gevolgd via hun mobiele telefoon. Privacy is wat het CDA betreft een groot goed dat beschermd moet worden. De gemeente lijkt helaas de privacywet van 2018 niet te respecteren. "Dit vind ik schokkend", zei raadslid Gijs Dupont dinsdagavond daarover tijdens het Raadsforum. "Burgemeester bent u bereid per direct te stoppen met het bespieden van uw inwoners?”. Het gesprek erover krijgt vervolg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.