28 november 2021

Ron van Duffelen voorgedragen als lijsttrekker

Het bestuur van het CDA Leidschendam-Voorburg draagt Ron van Duffelen voor als
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
Op dit moment is Ron van Duffelen fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad.
Ron is 54 jaar, woont in Leidschendam, is getrouwd en heeft drie dochters.
Ron heeft in de afgelopen vier jaar laten zien een goed raadslid te zijn en heeft als
fractievoorzitter zowel binnen de fractie als binnen de coalitie als verbinder opgesteld.
Hij is een herkenbare en zichtbare christendemocraat. Het bestuur heeft alle vertrouwen
dat Ron in de volgende raadsperiode vanuit de raad de waarden en de standpunten van
het CDA uitstekend zal vertolken.
De vertrouwenscommissie heeft het bestuur geadviseerd om Ron voor te dragen als
lijsttrekker en het bestuur neemt dit advies graag en met trots over.
Voor het lijsttrekkerschap hebben zich geen andere kandidaten gemeld. In de online ALV
van het CDA Leidschendam-Voorburg op 1 december a.s. staat het voorstel om Ron van
Duffelen te benoemen tot lijsttrekker op de agenda. Tevens zal op 1 december het CDA-
verkiezingsprogramma worden vastgesteld. Op de ALV van 15 december stellen de leden
de kandidatenlijst vast.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.