22 april 2012

Rotterdamsebaan belangrijke stap dichterbij

De drie betrokken gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben onder leiding van bemiddelaar Klaas de Vries een belangrijke stap gezet om te komen tot een tracékeuze voor de Rotterdamsebaan.

De Rotterdamsebaan is bedoeld om Den Haag te voorzien van een extra verbinding met de A4, door een nieuwe tunnel onder Leidschendam-Voorburg door. De CDA-fractie ziet in de aanleg van zo’n tunnel een belangrijke kans om verkeersoverlast tegen te gaan en daardoor de leefbaarheid in Voorburg West te verbeteren.  “Nu nog zoekt veel sluipverkeer vanaf de A4 en vanuit de wijk Ypenburg zich een weg richting Den Haag door Voorburg West heen”, volgens CDA-raadslid Hetty van Enk. “’Onze gemeente ligt tussen Den Haag en de A4 in. Dat kunnen we niet veranderen. Maar mijn fractie ziet het autoverkeer dan liever in een tunnel onder Leidschendam-Voorburg door rijden, dan er dwars doorheen. Dat gebeurt nu nog teveel; zeker als er een file staat op de A12.”

Het college van burgemeester en wethouders van de drie betrokken gemeenten hebben de voorkeur uitgesproken voor een tracé waarbij de nieuwe tunnel zo dicht mogelijk bij het knooppunt Ypenburg start. Ten opzichte van de eerdere plannen, wordt in dit voorstel de tunnel 300 meter verlengd. Daarmee komt de tunnelschacht verder weg te liggen van de wijk Park Leeuwenbergh en kan de golfbaan Leeuwenbergh in de Vlietzone behouden blijven. Het is de bedoeling om het autoverkeer dat vanaf de A4 komt, van de A13 en ook vanuit Ypenburg via de Laan van Hoornwijck, direct de tunnel in te leiden. Alles onder Leidschendam-Voorburg door.

Om een goede afweging te kunnen maken, ontvangt de gemeenteraad half mei alle achterliggende informatie over de mogelijke varianten waarop de Rotterdamsebaan kan worden aangelegd. “Voor de CDA-fractie weegt de leefbaarheid in onze gemeente zwaar”, zegt Van Enk. “De effecten op het sluipverkeer en op de lucht- en geluidkwaliteit moeten duidelijk worden gemaakt”. Op verzoek van de CDA-fractie heeft de wethouder toegezegd, deze informatie ook te willen toelichten aan de diverse belanghebbende inwoners binnen onze gemeente op bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten. In september zullen de gemeenteraden van de drie gemeenten, waaronder dus Leidschendam-Voorburg, zich uitspreken over welke variant de voorkeur heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.