16 juni 2011

Samen aan zet

Geld wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven, vindt het CDA. Daarom wordt tot 2018 stapsgewijs een bedrag van € 23 miljoen bezuinigd. Het CDA streeft hierbij naar evenwicht. Tussen wat de gemeente kan doen vanuit haar positie en wat de samenleving voor mogelijkheden in haar mars heeft. Tussen behoud van al het goede én zorgvuldig afbouwen van zaken waar geen geld meer voor beschikbaar is. Tussen investeren in het sociale weefsel én de fysieke infrastructuur van de gemeente. 

Daarbij vindt het CDA het essentieel dat mensen die kwetsbaar zijn, kunnen blijven rekenen op zorg en bescherming van de gemeente. Bijzondere bijstand voor gezinnen en chronisch zieken en gehandicapten blijft daarom gehandhaafd. 

Ook de inzet van het CDA voor behoud van middelen voor het Sociaal Fonds mag daarbij niet onvermeld blijven. Tevens kunnen met steun van het CDA het Vrijwilligerspunt en de Stichting Rondom Mantelzorg doorgaan met hun zinvolle activiteiten. Ondernemers hebben volgens het CDA behoefte aan minder regels en kunnen hun krachten bundelen met de gemeente om banen, werkervaringsplaatsen en stageplekken te scheppen. 
Tegelijkertijd vindt het CDA het belangrijk dat de gemeente handhavend optreedt tegen zaken die niet door de beugel kunnen. De inzet van buurtpreventieteams laat daarbij zien dat mensen samen met gemeente optrekken voor een veilige en leefbare buurt. 

Samen aan de slag dus, vindt het CDA, ook in tijden van financiële krapte.

Noot:
Deze Raadsflits is ook opgenomen in de gemeenterubriek in de Leidschendamse en Voorburgse Courant.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.