21 maart 2022

Schriftelijke vragen inzake ‘nood-opvang Oekraïense vluchtelingen’

De verschrikkelijke inval van Russische troepen in de Oekraïne domineert het nieuws.

Deze inval heeft geleid en leidt tot een grote stroom vluchtelingen, waaronder naast Oekraïners wellicht ook Russen, richting de landen van de Europese Unie.

Door diverse instanties, waaronder de Verenigde Naties en de EU, Vluchtelingen werk, kerken enz. is aangegeven dat dat om miljoenen mensen gaat. De verwachting is dat er nog veel vluchtelingen, met name vrouwen en kinderen, zullen volgen.

 

Nederland heeft een plicht deze vluchtelingen mede op te vangen. De regering heeft de veiligheidsregio’s gevraagd enige duizenden plekken beschikbaar te stellen. Voor de VR Haaglanden is dat 2000 plekken.

Ook Leidschendam-Voorburg heeft zich tot deze inzet gecommitteerd.

Het CDA is voorstander om ruimhartig plaatsen beschikbaar te stellen om (alvast) de eerstkomende maanden voor voldoende opvang voor deze ongelukkigen te zorgen, uiteraard in samenwerking met de regio.

 

Hierbij enkele vragen van het CDA:

 

 1. Is het College bekend met de publicatie in Vlietnieuws van 18 maart jl.

https://vlietnieuws.nl/2022/03/18/geen-noodopvang-oekrainse-vluchtelingen/

 

 1. Is de feitelijke weergave over het zoeken naar 100 plekken in onze gemeente correct.
 2. Is het waar dat deze informatie eerst wel en later niet meer op de site van de gemeente is gepubliceerd.
 3. Is het College het met het CDA eens dat dit alles behalve ‘gelukkige’ handeling is die, getuige de vragen van Vlietnieuws, verwarring oproept.
 4. Klopt de informatie van de woordvoerder dat de gemeente heeft vastgesteld dat nood opvang in onze gemeente niet nodig is.
 5. Is het College het met het CDA eens dat dit, naast een karige invulling van de verplichting voor de regio Haaglanden, niet getuigt van ruimhartig beleid door de gemeente.
 6. Stemt het College in met de vaststelling dat, gegeven het verloop van de strijd van de Oekraïners tegen de Poetin-troepen in hun land, de komende maanden de aantallen vluchtelingen die naar Nederland zullen komen, uit eigen beweging of als verdeelsleutel door en binnen de EU en het daarmee meer dan waarschijnlijk is dat er meer dan 2000 vluchtelingen opgenomen moeten worden in onze regio en dus in onze gemeente.
 7. Is het College bereid om terug te komen op het bovengenoemde besluit om voorlopig geen noodopvangplekken te zoeken en te realiseren
 8. Is het College het eens met het CDA dat met het wel creëren van noodopvang zelf als er in de regio op dit moment ‘voldoende opvang is’ hiermee, relatief, geanticipeerd wordt op een te verwachten verzoek van de regering.
 9. Kan het College aangeven hoe de gemeente ondertussen samenwerkt met particulieren en of organisaties en verenigingen die zelfstandig opvangplekken beschikbaar stellen en inrichten
 10. Kan het College aangeven of ze de informatie op internet ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen, zoals weergegeven on het artikel van Vlietnieuws op zijn minst in het Engels en de Oekraïense taal zal publiceren.
 11. Kan het college de gemeenteraad op korte termijn informeren over de maatregelen die al wel genomen zijn en over het beleid voor de eerstvolgende stappen voor de noodopvang, zoals, scholing en opvang voor kinderen, medische zorg en psychologische bijstand en de mogelijkheden om (weer) aan het werk te kunnen gaan e.a

 

Fractie CDA-Leidschendam-Voorburg

Diederik Visser

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.