13 oktober 2011

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt in gesprek met CDA leden

Op  woensdag 12 oktober sprak CDA-kamerlid en financieel specialist Pieter Omtzigt met de CDA-leden uit Leidschendam-Voorburg over de financiële situatie in Nederland en Europa. Omtzigt, econoom en behalve Kamerlid ook lid van de Raad van Europa, hield zijn gehoor voor dat de huidige crisis niet snel en eenvoudig zal kunnen worden opgelost. “Het is goed dat de kabinetten onder Balkenende een verantwoord en sober financieel beleid hebben gevoerd, daarom staan we er relatief minder ongunstig voor. Europa is voor Nederland van levensbelang, onze welvaart hebben we grotendeels te danken aan onze export en het CDA moet pal staan voor een sterke Europese Unie. Ierland begint zijn zaken al weer redelijk orde te krijgen, Spanje en Portugal zullen wel volgen, maar Griekenland heeft wel een groter probleem”, zo hield Omtzigt zijn gehoor in de Leidschendamse Kruisheuvelkerk voor. 

“Het CDA laat zich in dit kabinet goed zien. Aandacht voor Europa, maar ook voor fatsoen in de manier waarop we met elkaar omgaan, zowel in de samenleving als in het parlement. Maar ook in de wijze waarop de overheid fiscaal beleid vormgeeft. Het aangaan van schulden is te lang lonend geweest, dat moet veranderen”, vindt Omtzigt. En ondersteuning vanuit de staat moet zich niet alleen op individuen richten, maar vooral ook op samenlevingsvormen. “De samenleving is veranderd, maar dat moet er niet toe leiden dat allerlei financiële en fiscale stelsels zo ingewikkeld zijn geworden. Het kan niet zo zijn dat het bijvoorbeeld voor gehuwden fiscaal voordeliger is om uit elkaar te gaan dan om samen te leven en voor elkaar te zorgen”, aldus Omtzigt.  
Na deze inleiding en discussie over de nationale en internationale economie ging CDA-fractievoorzitter Juliette Bouw  in op de plaatselijke politieke ontwikkelingen. Stilgestaan werd bij de zware bezuinigingsmaatregelen die het college van burgemeester en wethouders heeft moeten doorvoeren.  “Het CDA zal de vinger aan de pols houden en goed in de gaten houden wat de gevolgen van de bezuinigingen zijn”, aldus  Juliette Bouw. Zij gaf vervolgens uitleg over de ontwikkelingen rond de plannen voor de gemeentelijke huisvesting.  CDA-wethouder Peter van Ostaijen sloot de avond af  met een toelichting op één van de speerpunten van het college: de stimulering van de lokale economie en de bestrijding van leegstand van winkels en kantoren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.