25 november 2020

Uitvoering CDA wensen i.v.m. parkeren Damcentrum dichterbij

CDA: beter parkeren en veilige parkeerplaatsen in centrum Leidschendam

Zorgen voor goede parkeervoorzieningen in Leidschendam-Centrum is een oude CDA wens die steeds meer vorm krijgt. Naast meer en betere parkeerfaciliteiten is ook bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid een essentiële voorwaarde voor prettig wonen en recreëren in het oude centrum.  Daarom vroeg het CDA samen met VVD en GBLV in een amendement op het raadsvoorstel om in te stemmen met een ontsluiting van het parkeerterrein achter de Leidsekade/Venestraat uitsluitend via De Tol en de aanleg van een Kiss & Ride zone en keerlus nabij IKC De Tol. Het CDA waardeert het aanbod van de wethouder om het voorliggende raadsvoorstel aan te houden en met een nieuwe kostenberekening en een aangevuld raadsvoorstel te komen.

Parkeren achter de Leidse Kade

De afhandeling van parkeren achter de Leidsekade volgens het nu ingetrokken voorstel levert volgens het CDA, VVD en GBLV onevenredige hinder op. In het raadsvoorstel is verzocht in te stemmen met de ontsluiting van het parkeerterrein achter de Leidsekade/Venestraat via de Jagersstraat/Venestraat (inrit) en De Tol (in- en uitrit). Gelet op de verkeersveiligheid, de smalle straten in het gebied en de huidige filedruk op de Damhouderstraat acht het CDA een aanrijroute via de Jagersstraat niet wenselijk.  Een aan- en uitrijroute via de Nieuwstraat en de Tol heeft om verkeerstechnische redenen de voorkeur. Dit voorkomt kruisend verkeer vanuit de Jagersstraat, waardoor de kruising Jagersstraat / Venestraat veiliger is en daarmee de Jagersstraat enigszins ontlast. 

Investeren in bereikbaarheid

Investeren in bereikbaarheid is essentieel om het centrum Leidschendam voor de toekomst aantrekkelijk te houden voor de inwoners, voor bezoek aan familie en vrienden, en voor bezoekers aan winkels en restaurants. Raadslid Ron van Duffelen: “Bereikbaarheid is niet het enige issue, maar wel een belangrijke: zonder betere doorstroming en veilig weg kunnen rijden van parkeerplekken slibt het centrum dicht, daarom vragen we om deze andere route. Zo blijft het Damcentrum een mooie, veilige plek om te wonen, recreëren en te parkeren.”

Voor meer informatie:
Ron van Duffelen, raadslid CDA Leidschendam Voorburg
M: 06-42801072
E:  rvduffelen@leidschendam-voorburg.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.