10 mei 2022

Vertrouwen, solidariteit, inzet en verwachtingen

De eerste inhoudelijke gemeenteraad van de nieuwe raadsperiode 2022-2026 begint traditioneel met benoemingen in diverse commissies. Het was de prelude voor een raadsvergadering die direct met een ‘zwaar onderwerp’ van start ging: de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. De zoektocht naar goede opvang, ook voor de middellange periode, de financiering ervan, de sociale aspecten zoals, scholing en begeleiding. De complexiteit van die opvang trekt een stevige wissel op de inzet van onze inwoners en gemeentelijke organisatie. Het CDA heeft ook specifieke aandacht gevraagd voor de zorg voor voldoende huisvesting waar ook anderen zoals woningzoekenden jongeren en statushouders recht op hebben. Een complex onderwerp.

Het CDA kijkt met bewondering en vertrouwen naar de inzet en initiatieven van vrijwilligers en verenigingen, Kerken, inwoners en organisaties. Daarom namen we het, breed gedragen, initiatief om deze periode vast te leggen in een ‘tijdsdocument’. Zodat jongeren en ouderen weten en kunnen leren waarom solidariteit, belangeloze inzet, medemenselijkheid, recht, democratie en humanitaire waarden - zeker onder de schaduw van een oorlog - zulke grootse waarden zijn.

Voor CDA-raadslid Liesbeth van der Heide was het, samen met enkele leden uit andere fracties, tevens de gelegenheid voor haar maidenspeech. Haar eerste bijdrage ging over een motie over mogelijkheden voor de gemeente inzake de vrijwillige ouderbijdrage op school. Het is voor haar het formele begin van de inzet voor een veiliger, socialer, duurzamer en mooier Leidschendam-Voorburg voor iedereen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.