14 juli 2021

Visiedocument burgerparticipatie CDA

Alleen sámen geven we onze gemeente kracht!

Voor het CDA is democratisch burgerschap meer dan stemmen of personen kiezen die ons vertegenwoordigen. Democratisch burgerschap is ruimte geven aan de mening van anderen en staan voor de eigen opvattingen, maar ook zelf een actieve bijdrage leveren aan de samenleving. Daaraan mag iedereen meedoen, ‘participeren’ in jargon. Het is tijd voor een nieuw sociaal contract, zoals Pieter Omtzigt dat in zijn boek verwoord. Onder dat nieuw sociaal contract verstaat het CDA ook burgerparticipatie omdat het CDA ook in onze gemeente vertrouwt op de gezamenlijke kracht van inwoners. 

Een nieuwe stap: ‘Durven, Doen, Doorgaan!’

Onder leiding van de burgemeester hebben groepen inwoners, ambtenaren en raadsleden experimenten geanalyseerd, dialoogtafels opgezet om uiteindelijk het rapport ‘Durven, Doen, Doorgaan!’ op te leveren. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Als de gemeenteraad hier de ‘lesson’slearned’ voor zichzelf aan toevoegt en in haar processen weet te integreren zijn we op papier een stuk verder. Zijn we er dan? Nee, dit is een volgende stap!

Van theorie naar realisatie

In de huidige samenleving kunnen we niet zonder participatie. We moeten op elkaar betrokken zijn en weten wat er bij elkaar speelt, van individuele inwoners tot aan wethouders eniedereen en alles wat daartussen zit. Naast zorgvuldige uitvoering zijn vooral samenwerkingsverbanden de hoeksteen voor participatie. 

Om wat elementen te noemen: standaard consultatie van inwoners, regulier overleg met wijk/sport/buurtverenigingen, beschikbaarheid wijkvertegenwoordigers/wijkplatforms, voldoende gebiedsregisseurs. Zorgvuldig onderhouden overlegstructuren en besluitvormers die vertrouwen geven. Onder het nieuw sociaal contract is het ambtelijk apparaat voor inwoners makkelijk benaderbaar en toegankelijk.

Het vraagt een omgekeerde gedragspiramide, een cultuur van geven en samen conclusies trekken, elkaar begrijpen en uitleggen waarom iets wel kan of waarom dat juist niet zo is. Het is nogal wat: niet aflatende ijver om het sámen te doen, de instrumenten bieden waarmee de inwoners écht invloed hebben, aangevuld met voldoende begeleiding en met de juiste instelling. 

Uitdaagrecht

Een bijzondere vorm van participatie vormt het ‘uitdaagrecht’. Inwoners krijgen het recht om taken (inclusief het benodigd budget) van de gemeente over te nemen op het moment dat het aannemelijk is dat zij die taken anders, beter, slimmer of goedkoper kunnen uitvoeren. 

Voor het CDA is het een cruciaal startpunt: inwoners weten waarmee en hoe ze de gemeente kunnen uitdagen. Inwoners nemen de taken van de gemeente serieus en krijgen de mogelijkheid deze zelf op te pakken, maar nemen daarvoor ook de verantwoordelijkheid. Juist bij onderwerpen die nu hoge prioriteit hebben, zoals duurzaamheid, vergroening, wijkonderhoud, energietransitie, zorgvragen, speeltuinen eneenzaamheid.

Een eerste en vooral ook praktisch hulpmiddel is een kleinschalig laagdrempelig (wijk)budget waarmee delen van het wijkbeheer in handen van de wijkbewoners wordt gelegd. Nog meer mogelijkheden biedt de samenstelling van een gemeentelijk bid/biedingsboek met taken die overgenomen kunnen worden. 

Met een nieuw sociaal contract samen op weg naar een opbrengst waarmee inwoner en gemeentebestuur samen verder komen. 

Burgerparticipatie: Alleen sámen geven we onze gemeente kracht!

 

Voor meer informatie: CDA-raadslid Jan Hendriks, 06-38926344 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.