21 april 2013

Voor omwonenden sportpark Duivesteijn moet duidelijkheid komen

Omwonenden zijn, alweer een jaar geleden, geïnformeerd over plannen die de stichting Duivesteijn heeft voor de aanleg van een vijfde veld, extra parkeerplaatsen en het gedeeltelijk overkappen van een veld.

De bewoners is destijds beloofd dat zij tijdig betrokken worden bij het daadwerkelijk uitwerken van de plannen. CDA-gemeenteraadslid Maarten Jansen: 'Begrijpelijk dat omwonenden zich zorgen maken over bijvoorbeeld het parkeren en het af- en aanrijden van auto’s in hun wijk. Daar ondervindt de buurt overlast van. Laatst kon er zelfs geen ambulance door.'

De commissie Maatschappelijke Activiteiten besprak onlangs de verhuizing van honk- en softbalvereniging Catch. Zodra daarover een besluit valt, komt er ruimte vrij op het sportpark en kan de stichting Duivesteijn verder met haar plannen. Maar het raadsvoorstel van het College over de verplaatsing van Catch roept nog altijd vragen op over de begroting en over de consequenties voor andere sportverenigingen die bij deze verhuizing betrokken zijn. Bijna alle verenigingen hebben moeite met de keuzes die zijn gemaakt. Korfbalvereniging SEV weet nog niet of zij een volledig speelveld overhoudt en Catch en VEO hebben de kosten voor een clubhuis nog niet rond.

Het CDA heeft het College opgeroepen op korte termijn zijn voorstel beter te onderbouwen. Maarten Jansen: 'Het WK hockey in 2014 wordt aangegeven als streefdatum om de aanpassingen op Duivesteijn gerealiseerd te hebben. En dat zou natuurlijk prachtig zijn. Maar er moet, hoe dan ook, voldoende tijd en ruimte zijn om de omwonenden en de andere betrokken sportverenigingen serieus bij deze plannen te betrekken.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.