27 april 2022

Wat betekent stikstofvonnis voor bouwprojecten Leidschendam-Voorburg?

Op 27 april 2022 berichtte de Volkskrant op de voorpagina over een ‘verstrekkend stikstofvonnis’ en de gevolgen daarvan voor woningbouwprojecten. Blijkens het artikel in de Volkskrant heeft de rechtbank Noord-Holland een cruciaal onderdeel uit het stikstofbeleid afgeschoten. De snelheidsverlaging naar 100 km/u mag niet worden gebruikt. Daarmee staat de bouw van tienduizenden woningen op losse schroeven.

Deze berichtgeving was aanleiding voor CDA fractievoorzitter Ron van Duffelen om de wethouder vragen te stellen over wat dit vonnis betekent voor nieuwe en lopende bouwprojecten in onze gemeente. Tevens vroeg hij de wethouder hoeveel bezwaar- of beroepsprocedures er aanhangig zijn tegen de verleende vergunningen, waarbij milieu-aspecten en/of stikstof als bezwaargrond wordt opgeworpen, en tegen welke bouwprojecten deze procedures lopen. Uiteraard willen wij ook weten welke maatregelen de wethouder treft om de bouwprojecten binnen de geldende stikstofnormen te laten plaatsvinden. Wij wachten de reactie van de wethouder af.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.