11 april 2012

Welke gevolgen heeft stresstest voor Wooninvest?

Nu gebleken is dat woningcorporatie Wooninvest is gezakt voor de financiële stresstest wil de CDA fractie in de gemeenteraad weten welke gevolgen dit heeft voor de huurders van Wooninvest en voor de bouwprojecten die de corporatie in onze gemeente uitvoert. De landelijke toezichthouder op de woningcorporaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, heeft de financiële situatie van alle corporaties in Nederland doorgelicht. Uit deze zogenoemde stresstest blijkt, dat Wooninvest te weinig financiële reserves heeft om een rentedaling van 1% op te vangen, mocht die zich voordoen.

“’Voor alle duidelijkheid”’ zegt Hetty van Enk CDA gemeenteraadslid, “zolang de rente niet daalt, is er niets aan de hand. Maar de corporatie loopt een ongewenst financieel risico”. Wooninvest geeft op haar website aan dat zij acties heeft ondernomen en nog in voorbereiding heeft, om haar financiële buffer te vergroten. “Mijn fractie wil weten welke maatregelen dat zijn. Financiële reserves aanvullen door de huurprijs te verhogen vindt het CDA niet wenselijk”, aldus Van Enk “en vooralsnog geeft Wooninvest zelf ook op haar website aan dat huurders er op kunnen rekenen dat de huur niet verhoogd wordt. Maar welke maatregelen heeft de corporatie dan wel in gedachten?  Wooninvest voert enkele belangrijke bouwprojecten uit in Leidschendam-Voorburg,” volgens Van Enk “en daarom wil het CDA weten of deze projecten ongewijzigd door kunnen gaan”. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de CDA fractie toegezegd, op korte termijn met Wooninvest te overleggen over de financiële situatie en de gemeenteraad daarover te informeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.