Dolf Bruins

Commisielid

Mijn naam is Dolf Bruins en samen met mijn vrouw Mariska en 2 kinderen wonen wij met veel plezier in Voorburg-West. In het dagelijks leven werk ik als directeur inkoop bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook werk ik als beleidsmedewerker aan het voorkomen van leerachterstanden in het onderwijs als gevolg van corona. 

In mijn vrije tijd squash en tuinier ik graag. Maar ik vind het ook belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren! Zo ben ik bijvoorbeeld schuldhulpmaatje geweest voor de Stichting voor Stad en Kerk in Den Haag. Ik schrok ervan om te zien hoe iemand gebukt kan gaan onder schulden en geen uitweg meer ziet, maar tegelijkertijd is het ook fijn om als maatje hulp te bieden waar dat kan.

Verbindend aan de Vliet betekent voor mij in de dagelijkse praktijk vooral het hebben van aandacht voor mensen om je heen en elkaar helpen waar dat kan. Als (kandidaat)raadslid wil ik graag luisteren naar signalen van inwoners en proberen mijzelf te verplaatsen in hun situatie, zodat ik hen zo goed mogelijk kan vertegenwoordigen.

Het punt dat mij het meest aanspreekt is de wijkgerichte aanpak. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat een gemeente dienstbaar is aan de inwoners en zorgt voor draagvlak voor wat er gebeurt.Als inwoner van een wijk weet je zelf het beste wat er leeft in de wijk, maar het is niet altijd duidelijk wat de gemeente hiermee doet. Wijkbewoners moeten wat mij betreft dan ook actiever worden betrokken bij gemeentelijk beleid en goede initiatieven die uit de wijk zelf komen moeten gestimuleerd worden.

De belangrijkste kernwaarde vind ik solidariteit. Zieke of eenzame inwoners moeten op de juiste manier worden ondersteund door de gemeente. Daarbij moet de mens voorop staan, en niet de regels en procedures. Maar ik vind het ook belangrijk dat we solidair zijn naar elkaar en zelf na te denken wat je kunt betekenen voor een ander. Ik bewonder dan ook iedereen die vrijwilligerswerk doet en ik zou iedereen aanmoedigen om dit te gaan doen. Dit kan ook al op kleine schaal door bijvoorbeeld je buren te helpen via de app Nextdoor.

Het CDA verkiezingsprogramma bevat de belangrijkste onderwerpen die in onze gemeente spelen, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Het is goed dat we als CDA hier de focus op leggen en niet alleen kijken naar de waan van de dag. Terwijl onze gemeente baat heeft bij duidelijke keuzes ook voor de langere termijn.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.