Jan Hendriks

Raadslid

Wie ik ben
Ik ben geboren in 1957 in Den Haag en opgegroeid in de omgeving van De Uithof (schaatsbaan). Inmiddels woon ik 40 jaar met veel plezier samen met mijn vrouw in Leidschendam-Voorburg. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik heb vier kinderen, die inmiddels allen het ouderlijk huis hebben verlaten. Daarnaast heb ik vijf kleinkinderen en is er nog één op komst.
Gedurende ruim 30 jaar heb ik gewerkt bij AEGON is wisselende management functies bij verschillende bedrijfsonderdelen. Qua verantwoordelijkheid varieerde dit van financiën, ICT, audit en algemeen management. Mijn carrière bij AEGON heb ik inmiddels afgesloten. Zakelijk gezien is dit gevolg door het nodige advieswerk. In de loop van de tijd heb ik in verschillende rollen vrijwilligerswerk vervuld bij de voetbalvereniging Forum Sport en de wijkkerkenraad van de Koningkerk. Van beiden ben ik ook voorzitter geweest.
Gedurende een jaar of zeven ben ik lid geweest van de Participatieraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, die het college adviseert op sociaal terrein. De aandacht ging hierbij met name uit naar ‘werk & inkomen’. Via het locale bestuurslidmaatschap van het CDA kwam ik in aanraking met de gemeentepolitiek. Uit hoofde daarvan stond ik op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen voor het CDA. Na enige wisselingen binnen de raadsfractie van het CDA kwam ik in september 2019 in de gemeenteraad.

Waar ik voor sta
Voor mij is het van het grootste belang dat al onze burgers mee kunnen doen aan onze samenleving. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gemeente zich dienstbaar inzet voor de samenleving met een luisterend oor in alle geledingen van de maatschappij. Het maatschappelijk middenveld, wat binnen Leidschendam-Voorburg goed ontwikkeld is, verdient alle steun. Daar waar vrijwilligerswerk inspringt op de behoeften van onze burgers heeft de gemeente een dienende rol. Ik sta voor een collectieve samenleving met oog en verantwoordelijkheid voor elkaar.

Zet mij in voor
Zowel in mijn rol als diaken als via de gemeenteraad wil ik mij inzetten voor een zorgzame samenleving. Oog voor elkaar, oog voor een fijne leefomgeving en een veilige en schone buurt. Als gemeenteraad is de voornaamste verantwoordelijkheid om het maximale uit de beschikbare middelen te halen voor onze lokale samenleving. Politieke meningsverschillen zijn daarbij minder relevant dan inzet en betrokkenheid.

Houd mij bezig met
Binnen de fractie houd ik mij op dit moment met name bezig met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de inclusieve samenleving, sociale cohesie en bestrijding eenzaamheid, sport en de groenvoorziening. Daarnaast richt ik mij actief op de inrichting van ‘burgerparticipatie’. Vanuit mijn beroepsmatige achtergrond ben ik overigens ook ten zeerste in de financiën geïnteresseerd.

Betrek inwoners door
In de fractie bekleed ik de ombudsfunctie en krijg daarbij te maken met alle binnenkomende bezoeken vanuit de inwoners van onze gemeente. Daarnaast wordt met enquêtes gewerkt om de mening van een referentiegroep te peilen, waarop onze standpuntbepaling kan worden gebaseerd. Alle verzoeken, ideeën en initiatieven richting onze fractie worden actief opgepakt en gevolgd.

Contact gegevens: 

Email: jhendriks@leidschendam-voorburg.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.