Lieke Muller

Raadslid

Mijn naam is Lieke en sinds 2012 woon ik met veel plezier als eenpersoonshuishouden in De Heuvel in Leidschendam. Van jongs af aan ben ik al kind aan huis in (Leidschendam-)Voorburg omdat mijn oma hier woonde. Zeker in de laatste jaren van haar leven was het fijn om zo dicht bij haar te wonen, zodat ik niet alleen in het weekend, maar ook ’s avonds na het sporten nog even langs oma in het Anker kon om samen een kopje thee drinken.

Toen ik mijn eigen woning kon kopen was de keus voor Leidschendam-Voorburg snel gemaakt; de groene gemeente, nabijheid van het strand en de duinen, en de goede bereikbaarheid en uitvalswegen waren redenen voor mij om mij uiteindelijk hier te vestigen. Omdat ik in mijn vorige woonplaats al actief was als vrijwilliger bij het Rode Kruis, heb ik mij ook in Leidschendam-Voorburg ingezet als bestuurslid voor die organisatie. Vanwege gezondheidsredenen moest ik daar na enkele jaren helaas mee stoppen. De afgelopen jaren ben ik echter nog steeds actief geweest als vrijwilliger; ik zette mij in voor het Buurtpreventieteam in Leidschendam-Noord. Daarnaast was ik de afgelopen jaren via Vluchtelingenwerk actief als taalmaatje, waar ik iemand help om de Nederlandse taal te leren spreken. Doordat ik zelf in het buitenland heb gewoond weet ik maar al te goed hoe belangrijk het is voor de zelfredzaamheid en het levensgeluk om de lokale taal behendig te zijn, het is dan ook een kleine moeite om met veel plezier iemand te helpen om kaas te maken van de Nederlandse taal.

 

Verbindend aan de Vliet

Verbindend aan de Vliet betekent voor mij dat we binnen onze gemeente de verbinding opzoeken met elkaar; als bewoners onderling maar ook van politiek naar burger. Tegelijkertijd verwijst de slogan ook naar een van de grootste problemen in onze gemeente: de fysieke verbindingen via de hoofdwegen die telkens vastlopen, maar ook de verbindingen van openbaar vervoer. Tot slot gaat het om de verbinding met de randgemeenten, een goede buur is immers goud waard. Een goede relatie met onze buren is van essentieel belang als het gaat om de leefbaarheid van onze gemeente, waarmee ik denk aan de situaties waarbij een buurgemeente een windturbine tegen een van onze woonwijken bouwt of een gigantisch project ontwikkelt waarbij onze infrastructuur in het bijzonder wordt belast.

De CDA waarden die mij het meest aanspreken zijn toch rentmeesterschap en solidariteit. Zeker in deze polariserende tijden is het belangrijk om elkaar niet uit het oog te verliezen.

 

Sociaal en realistisch

Ik ben lid geworden van het CDA omdat de kernwaarden als publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap mij erg aanspreken. Naast het feit dat zorg voor elkaar hoog in het vaandel staat, is het CDA voor mij een partij met stabiele waarden en realistische punten waar iedereen in de samenleving wat aan heeft.

Wat mij aanspreekt aan het verkiezingsprogramma van CDA Leidschendam-Voorburg is dat het realistisch is zonder dat de kernwaarden van onze partij uit het oog worden verloren. Er wordt niet gekeken naar de belangen van één groep, en de ene wijk wordt ook niet geprefereerd boven een andere, maar de belangen van alle inwoners zijn meegewogen in ons programma. En dáár gaat volksvertegenwoordiging in mijn ogen om; we moeten niet alleen de belangen behartigen van CDA-leden, maar die van alle inwoners, zowel nu als in de toekomst.

 

De komende 4 jaar

De afgelopen jaren heb ik mij als vrijwilliger ingezet voor een veiliger Leidschendam-Noord en heb ik in de media en bij de gemeenteraad diverse keren mijn zorgen geuit over de slechter wordende bereikbaarheid van onze gemeente en de verkeersoverlast (licht-, lucht- en geluidsoverlast) die dat voor vele omwonenden met zich meebrengt. Vanuit alle hoeken in de wijken hoor ik dat mensen niet alleen problemen, maar vooral ook ideeën hebben over hoe hun wijk verbeterd kan worden, maar zij hebben het gevoel dat er niet naar ze wordt geluisterd en er niets met hun ideeën wordt gedaan. Ook dat kan beter; want wie weet nou beter wat speelt in een wijk dan de bewoners zelf?

De komende 4 jaar zal ik mij onverminderd blijven inzetten voor een bereikbare gemeente; per fiets, auto én OV, voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Tevens wil ik mij richten op veiligheid, leefbaarheid en het woongenot van inwoners. Iedereen moet met plezier en een veilig gevoel in onze gemeente kunnen wonen, werken en recreëren.

Als ik over 4 jaar terugkijk op mijn periode als (aankomend) raadslid, zie ik graag dat er betere (OV) verbindingen zijn in Leidschendam (met name Leidschendam-Zuid), betere verkeersdoorstroming, minder overlast door verkeer en meer inspraak voor bewoners middels bijvoorbeeld wijkplatformen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.