Ron van Duffelen

Fractievoorzitter

Ik ben Ron van Duffelen, gehuwd en samen met mijn vrouw hebben wij drie jong volwassen dochters. 

Ik woon sinds 2010 in Leidschendam. Vanaf 2017 wonen we in de Zijde. In de jaren daarvoor woonden wij in Prinsenhof.

Ik werk als hoofd Recht en Veiligheid bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met het raadslidmaatschap en daarbuiten mag ik graag op mijn racefiets onze omgeving verkennen, wandelen aan het strand, het lezen van een boek of met het gezin, familie of vrienden gezellig tafelen, koken of barbecuen.

Door de middelste dochter ben ik actief betrokken geraakt in Leidschendam bij de toenmalige volleybalvereniging GSC, nu VOLEVO. Zelf heb ik in het verleden gevolleybald en via mijn dochter heb ik trainer- en coachschap weer opgepakt.

In de zomermaanden mag ik graag bergen beklimmen. Eén van mijn mooiste herinneringen is de tocht die ik samen met mijn oudste dochter naar een top op ruim 2.500 m mocht maken. 

"Verbinden aan de vliet" 

Deze slogan zegt mij dat mensen er niet alleen voor zichzelf zijn, maar er zijn om samen te leven, mee te doen en met elkaar Leidschendam, Voorburg en Stompwijk te maken. Dat kan in klein verband door als mantelzorger je naaste bij te staan, door als vrijwilliger een bijdrage te leveren in de zorg, bij je club of in de kerk. In groter verband kan het door je samen met anderen in te zetten voor maatschappelijke doelstellingen zoals de energie-transitie, of een nieuwbouwproject in je wijk.

Ik draag er de komende jaren graag aan bij door de verbinding te leggen naar onze prachtige gemeente. Er voor te zorgen dat woningen voor met name lagere- en middeninkomens en voor verschillende doelgroepen gebouwd worden. We de gemeente bereikbaar houden en de wijken rond The Mall en in het Damcentrum niet vol laten lopen. Maar, vooral ook dat we in verbindingen blijven met elkaar, dat we de polarisatie achter ons laten en elkaar met fatsoen en respect tegemoet gaan.  

Het meest sprekende punt

We hebben een goed en sterk programma en een verhaal om Leidschendam, Voorburg en Stompwijk klaar te maken voor nu en later. We hebben oog voor de vragen die spelen rond wonen, bereikbaarheid en veiligheid. We zetten ook in op een betrouwbare overheid, op duurzaamheid en groen en op samenleven, door er te zijn voor jong en oud, voor kwetsbaren en hen perspectief te bieden. Door ondernemers de ruimte om te bieden om te ondernemen en te groeien en sport en cultuur ontspannend en verrassend te laten zijn. Het voor mij meest aansprekende punt is daarom de verbinding die het programma leidt. We zijn er voor elkaar en samen kunnen we zoveel meer.

Mijn kernwaarde

De vier kernwaarden van het CDA ademen onze politiek en vormen de uitgangspunten waarvoor wij staan. Het is daarom lastig kiezen. Ik kies nu voor gespreide verantwoordelijkheid omdat het mijn diepe overtuiging is dat oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken niet van het individu komen en ook niet van de overheid, maar van de mensen zelf die in groepsverband de vraagstukken van deze tijd oppakken en aangaan. Zoals zo’n 100 jaar geleden de woningcorporaties aanjager waren voor de sociale woningbouw zullen maatschappelijke organisaties aanjager zijn voor de vraagstukken van nu als het klimaat en de energie-transitie. Het is aan de overheid om hiervoor de ruimte te bieden en mensen de gelegenheid te bieden hun talenten te ontplooien.

Ons programma

Ik gaf al aan: het CDA heeft een goed en sterk programma met een verhaal om Leidschendam, Voorburg en Stompwijk klaar te maken voor nu en later. Het is een programma dat oog heeft voor alle inwoners en ondernemers in onze mooie drie kernen en dat gaat werken bij de aanpak van de wooncrisis of de bereikbaarheid. Het is ook een programma dat bijdraagt aan de verbinding door ruimte te bieden voor cultuur, sport, wijkverenigingen, jong en oud. Met het programma gaan we onze inwoners een stukje verder samenbrengen, samen laten leven en daar heeft, in onze gepolariseerde samenleving, waarin verreweg de meeste mensen nog altijd voor respect en fatsoen gaan, onze prachtige gemeente echt baat bij.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.