Sophie

Secretaris

Mijn naam is Sophie en ik ben sinds de zomer van 2021 bestuurslid bij de afdeling CDA Leidschendam-Voorburg. In die hoedanigheid onderhoud ik contact met (nieuwe) leden en zit ik namens het bestuur in de permanente campagnecommissie. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur in 2022 vind ik het een mooie en interessante periode om lokaal politiek actief te worden.

Sinds mijn vriend en ik zelf een gezin hebben, realiseer ik me - meer dan voorheen -  hoe belangrijk je directe woonomgeving is. Daarbij denk ik aan goede voorzieningen in de buurt, bereikbaarheid, ruimte voor ontspanning voor alle leeftijden en aan veiligheid, zowel fysiek als sociaal. In mijn werk zet ik mezelf als overheidsjurist ook in voor een veiligere samenleving. Met plezier en vanuit het christendemocratische gedachtegoed wil ik ook (en specifiek) voor de gemeente Leidschendam-Voorburg hier een bijdrage aan leveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.